Dobitnik Žičke hrisovulje – pesnik Nikola Vujčić

„Vujčićeve pesme predstavljaju pravo čistilište jezika, od banalnosti i nebitnosti. Po tome je rođak sa valjanim…