Tribina „Nova čitanja Šekspira”

U kraljevačkoj biblioteci „Stefan Prvovenčani”.u sredu 19. juna u 19 časova, biće priređena tribina „Nova čitanja Šekspira”.

O društvenim, istorijskim i etičkim aspektima u Šekspirovim delima govoriće dr Branislav Jakovljević, profesor pozorišnih i izvođačkih studija na Univerzitetu Stanford u Sjedinjenim Američkim Državama i Vladimir Marović, profesor filozofije u kraljevačkoj Gimnaziji.

Poseban osvrt biće usmeren na fenomen savremene „refeudalizacije“ društva, kao i fenomen savesti, koji upućuje na individualno znanje i uverenje čoveka modernog doba. U programu učestvuju i polaznici Dramskog studija „Grupa Grupa“ iz Kraljeva.

Događaj se odvija u okviru pretprograma njihovog festivala ANFITEATAR.

Branislav Jakovljević (Kraljevo, 1965) je profesor humanistike na Katedri za pozorište i teoriju izvođenja i na programu iz Slavistike univerziteta Stenford. Njegova najnovija knjiga je „Aparat performansa: O ideološkoj produkciji ponašanja“, koja izlazi sledeće godine kod University of Michigan Press. Jakovljević je autor knjiga „Umetnost odluke: Performans i samoupravljanje u Jugoslaviji 1945-1991“ (Orion art, 2019) i „Smrznuti magarac i drugi eseji“ (Komuna links, 2017), kao i velikog broja eseja i članaka objavjenih uglavnom u SAD i Srbiji.

Jakovljević   je   uredio   i   zajedno   sa   Ljiljanom   Nikolić  na engleski preveo knjigu Radomira  Konstantinovića „Filosofija palanke“.

Vladimir Marović (Kraljevo, 1975) diplomirao je na Katedri sa filozofiju Filozofskog fakulteta  u  Novom  Sadu,  a  potom   magistrirao   radom  na  temu „Uticaj   moći i autoritarnosti   na   politički   život   prema   teoretičarima   kritičke   teorije   društva“ na   Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Objavio je knjigu „Sloboda je čovekova suština“ i koautor je pomoćnog srednjoškolskog udžbenika za filozofiju „Filozofija – problemski pristup“. Autor je i niza članaka ufilozofskim časopisima i časopisima koji se bave društvenom teorijom.