U porodičnom i partnerskom nasilju od početka godine u Srbiji ubijeno najmanje devet žena

Mediji su i dalje jedini izvor saznanja o ubistvima žena, a ishode sudskih postupaka retko saznajemo. Institucije ne preuzimaju odgovornost, ne saznajemo da li su sprovedene istrage i da li su utvrđeni propusti u radu, konstatuje u svom saopštenju povodom 18. maja, Dana sećanja na žene žrtve nasilja udruženja građanki FemPlatz.

Žene su, dodaje se u saopštenju, ubili njihovi sadašnji ili bivši partneri, a imale su između 29 i 75 godina. Pet žena je ubijeno nožem, dve vatrenim oružjem, jedna bušilicom i jedna je udavljena. Trojica ubica su izvršili samoubistvo, a dvojica su pokušali da se ubiju nakon počinjenog dela.

I pored poražavajućih podataka i alarmantnog stanja, institucije ne preduzimaju konkretne korake u zaštiti žena od femicida. Femicid i dalje nije posebno krivično delo, a nezavisno telo za praćenje i analizu slučajeva femicida nije formirano.

FemPlatz ponovo pita Vladu i Narodnu skupštinu kada će biti uspostavljen kontrolni mehanizam za praćenje slučajeva femicida u Srbiji, u skladu sa Strategijom za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, ali preporukama Specijalne izvestiteljke UN za nasilje prema ženama.

Podsećamo da analize politika i prakse u oblasti zaštite žena od rodno zasnovanih ubistava (femicida) pokazuju da bi jedan od prvih institucionalnih odgovora na femicid trebalo da bude uspostavljanje nezavisnog tela za praćenje femicida (femicide watch). Ovo telo treba da prati i analizira svaki femicid i pokušaj femicida, analizira uzroke i manifestacije, daje individualne preporuke nadležnim institucijama koje su u lancu zaštite žene zakazale, ali i da daje opšte i specifične preporuke za unapređenje zakona, politika i praksi na nacionalnom nivou.

Očekujemo da:

– femicid bude inkriminisan kao posebno krivično delo,

– bude uspostavljen mehanizam za praćenje slučajeva femicida,

– primene preporuke međunarodnih tela,

– institucije sa dužnom pažnjom primenjuju novi Opšti protokol o postupanju i multisektorskoj saradnji u situacijama rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koji je Vlada Srbije usvojila krajem marta ove godine, a nadležna ministarstva pristupe izradi posebnih protokola,

– definicija rodno zasnovanih ubistva žena (ubistva žena od strane muškarca zbog njihove pripadnosti ženskom polu, koja obuhvataju mizogino i seksističko ubijanje žena motivisano mržnjom prema ženama, prezirom, kao i osećanjem superiornosti i vlasništva i nadmoći nad ženom) bude korišćena prilikom izrade posebnih protokola i drugih akata i da institucije rad zasnuju na ovako postavljenom razumevanju fenomena,

– se primenjuje konferencija slučaja, kao metod rada i u slučajevima rodno zasnovanih ubistava žena, kako je to predvideo i Opšti protokol,

– nezavisne institucije preduzmu mere iz svoje nadležnosti, pre svega Zaštitnik građana Srbije i da o tome obavesti javnost“, kaže se u saopštenju.