Uključite se: u Kraljevu do 5. juna traje javna rasprava o planiranim investicijama

Poziv se odnosi na građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost

Na svojoj  poslednjoj sednici Gradsko veće uputilo je Javni poziv za Javnu raspravu o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2023. godinu u delu planiranja investicija i pozvalo građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost na učešće u javnoj raspravi, koja će trajati do 5juna.

Učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti primedbe, predloge i sugestije Odeljenju za privredu i finansije Gradske uprave grada Kraljeva u pisanoj formi ili na e-mail adresu privreda_i_finansije@kraljevo.org na posebnom obrascu, najkasnije do 4.juna do 12.00 časova, a narednog dana, 5.juna (ponedeljak), u 7.00 časova u Svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva (Klub odbornika), Trg Jovana Sarića broj 1, održaće se javna sednica.     

M. M. D.