Važno za meštane Mrsaća i Samaila

U pitanju je obaveštenje o izvođenju geodetsko-tehničkih radova na uređenju poljoprivrednog zemljišta putem komasacije (ukrupnjavanja parcela i preraspodelu vlasništva nad njima) na delu katastarske opštine Samaila i Mrsać

Komisija za komasaciju KO Samaila i KO Mrsać obaveštava imaoce prava na nepokretnostima i imaoce pravnog interesa da će od 15. marta do 15. septembra ove  godine, biti utvrđivano faktičko stanje u postupku komasacije u delu katastarske opštine Samaila i Mrsać.

Poslove utvrđivanja faktičkog stanja vršiće Potkomisija za utvrđivanje faktičkog stanja.

Od 15. do 31. marta Potkomisija će raditi u prostorijama Osnovne škole „Petar Nikolić“ u Samailima, svakog radnog dana.

Od 1. aprila do 15. septembra Potkomisija će raditi u prostorijama Osnovne škole „Petar Nikolić“ u Samailima utorkom i četvrtkom, a ponedeljkom, sredom i petkom u prostorijama Gradske uprave Kraljevo, srednji ulaz, sala 3.          

Radno vreme Potkomisije je od 7 do 15 časova.

Pravno gledano – komasacija predstavlja ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i preraspodelu vlasništva nad njima, pri čemu se smanjuje broj parcela i omogućava obrada pravilnijih parcela.Komasacija podrazumeva planiranje poljoprivredne proizvodnje, projektovanje, izgradnju i restauraciju poljskih puteva, irigacionih sistema i šumskih pojaseva, sprovođenje mera zaštite.

U ovom postupku se rešavaju različiti problemi, a u učestvuju eodetski stručnjacipravnici, agronomi, hidrotehničari, urbanisti.

 (M.M. D.)