Vreme je za dobre biznis ideje – bespovratna sredstva EU za žene i početnike u poslovanju

Visina podrške po pojedinačnom projektu iznosu od 5.000 do najviše 10.000 evra, a poziv je otvoren do 12. septembra

Program Evropske unije za lokalni razvoj, EU PRO Plus, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, objavio je Javni poziv za dostavljanje predloga projekata podrške ženama i mladima početnicama/ima u poslovanju kroz nabavku opreme i uvođenje usluga.

Evropska unija je za ovu inicijativu usmerenu na povećanje konkurentnosti lokalne privrede u 43 najslabije razvijene opštine uključene u program, opredelila 375.000 evra. Finansijska podrška će biti iskorišćena za nabavku nove opreme i uvođenje usluga sa ciljem da se podstakne preduzetništvo i poveća zaposlenost.

Za bespovratnu podršku EU u okviru prvog dela ovog poziva mogu da konkurišu nezaposlene žene i mladi od 18 do 30 godina, koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, a imaju stalno prebivalište i planiraju pokretanje  biznisa u jednoj od 43 navedene lokalne samouprave.

Iz Raškog okruga, među ove 43 lokalne samouprave nalaze se opštine RAŠKA, Sjenica i Tutin.

Pravo učešća kroz drugi deo poziva imaju preduzetnice i preduzetnici  i mikro i mala preduzeća u vlasništvu žena ili mladih, registrovana 2022. godine ili nakon toga.

Visina podrške po pojedinačnom projektu iznosu od 5.000 do najviše 10.000 evra, a poziv je otvoren do 12. septembra.

Više informacija o ovom pozivu kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupno je na internet stranici EU PRO Plus programa: Javni poziv za dostavljanje predloga projekata podrške ženama i mladima početnicama/ima u poslovanju kroz nabavku opreme i uvođenje usluga, a kako bi približio uslove konkursa, EU PRO Plus će tokom avgusta 2023. godine održati niz informativnih sesija, a ua prisustvo nekoj od informativnih sesija možete se prijaviti na ovom LINKU.