Za Popis poljoprivrede u Kraljevu potrebno 50 popisivača

Svi koji su zainteresovani za posao popisivača mogu da se prijave do 21. avgusta

Republički zavod za statistiku objavio je javni poziv (konkurs) za prijavljivanje kandidata za popisivače u Popisu poljoprivrede 2023.

Popis će se sprovoditi od 1. oktobra do 15. decembra ove godine.

Građani koji su zaintresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača mogu da se prijave isključivo popunjavanjem elektronske prijave na veb sajtu Republičkog zavoda za statistiku i na sajtu Popis poljoprivrede 2023, do 21. avgusta (do 20.00 časova).

Popisivači će biti angažovani u periodu od 1. oktobra do 22. decembra.

Za potrebe sprovođenja Popisa na teritoriji grada Kraljeva biće angažovano 50 popisivača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispune su sledeći:

– državljanstvo Republike Srbije

– prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji

– najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave

– stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje

– da kandidat nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Podrazumeva se poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

Proces selekcije prijavljenih kandidata vršiće se u tri faze:

1. Izbor prijavljenih kandidata za popisivače za predaju dokumentacije i intervju

2. Rangiranje prema bodovima ostvarenim prilikom prijave i na intervjuu

3. Selekcija nakon ostvarenog uspeha na obuci.

Tekst javnog poziva (konkursa) i detaljna objašnjenja u vezi sa angažovanjem popisivača (Procedura za izbor popisivača) mogu se naći na sajtu Grada Kraljeva www.kraljevo.rs, baner Popisa poljoprivrede 2023.