KOMORSKA (DE)CENTRALIZACIJA

16. decembar 2016.

Zbog pripajanja Privrednoj komori Srbije, sve regionalne komore, pa i RPK Kraljevo gube svojstvo pravnog lica, tako da će vlasnik zgrade u samom centru grada na Ibru – od 1. januara 2017. biti PKS

Skupština Regionalne Privredne komore Kraljevo usvojila je 22.septembra ove godine Odluku o pripajanju Komore Kraljevo Privrednoj komori Srbije (PKS). Odluka je doneta na osnovu novog Zakona o privrednim komorama, koji predstavlja novu organizaciju komorskog sistema. Po njoj – regionalne komore i Komora Beograda gube svojstvo pravnog lica i pripajaju se Privrednoj komori Srbije.

Novom organizacijom komorskog sistema Srbije, kažu nadležni, predviđen je prenos javnih ovlašćenja i usluga, na nivo regionalnih privrednih komora. To, navode, podrazumeva da će privrednici moći da se obrate bilo kojoj privrednoj komori za uslugu ili pomoć, bez obzira na teritorijalnu pripadnost, jer će sve komore biti deo jedinstvenog sistema.

Deo kraljevačke javnosti negodovao je proteklih nedelja zbog činjenice da to znači i da će vlasnik zgrade Regionalne privredne komore Kraljevo u samom centru grada, ubuduće biti – Privredna komora Srbije.

Zvonko Tufegdžić, generalni sekretar RPK Kraljevo, priznaje da će se „zgrada voditi na Privrednu komoru Srbije, ali da Komoru Srbije sačinjavaju privredni subjekti sa područja čitave naše države i da objekat odavde niko neće moći da premesti“.

– I mi smo deo PKS, skupštinu PKS sačinjavaju preduzeća iz svih regiona. Ova zgrada će ostati u Kraljevu, ne može biti premeštena u Beograd, a odluku o bilo kakvoj prenameni ove zgrade morala bi da donese skupština regionalne komore, što znači da nema potrebe da se bilo ko sekira – smatra Tufegdžić.

On dodaje da PKS pokušava da prenese deo javnih ovlašćenja.

To do sada nismo mogli da primimo, jer smo bili različiti privredni subjekti, a sada smo deo jedinstvenog komorskog sistema – pojašnjava generalni sekretar RPK.

Proteklih nedelja trajalo je renoviranje fasade zgrade na adresi Omladinska 2, a Tufegžić navodi da je ovo bilo prvo spoljno uređenje zgrade još od osnivanja 1962. godine.

Objekat je osavremenjen, energetska efikasnost zgrade je povećana, kao i njena funkcionalnost,  koju ćemo dobiti tehničkim opremanjem do Nove godine, pa će ona i posle 1. januara biti na usluzi privrednim subjektima sa ovog područja, pre svega – poručuje Tufegdžić.

IZ ISTORIJATA RPK KRALJEVO

Na osnovu Zakona o obrazovanju jedinstvenih komora, 1962. godine ukinute su granske komore i obrazovane jedinstvene komore za teritoriju Jugoslavije, republika i srezova. Prema ovom Zakonu, osnovane su sreske privredne komore u Kruševcu, Kraljevu i Čačku, a 14. decembra 1962. godine izvršeno je njihovo spajanje u Sresku privrednu komoru Kraljevo.

Kada su 1965. godine ukinuti srezovi, Sreska privredna komora Kraljevo, na osnovu Republičkog Zakona o jedinstvenim privrednim komorama transformisana je u Osnovnu privrednu komoru Kraljevo. Ona je 1975. godine transformisana u Regionalnu privrednu komoru Kraljevo, koja je svoju aktivnost razvijala na području Raškog, Moravičkog i Rasinskog okruga.

Po Zakonu o privrednim komorama, iz Regionalne privredne komore Kraljevo 2001. godine izdvojena je Regionalna privredna komora sa sedištem u Kruševcu,  pa od tada RPK Kraljevo svoju aktivnost razvija na području opština: Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac, Lučani, Kraljevo, Novi Pazar, Raška, Sjenica, Tutin i Čačak.