Niži porez u prvoj zoni, viši u trećoj i četvrtoj

9. novembar 2019.

Članovi Gradskog veća usvojili su na poslednjoj sednici prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti koje će služiti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Kraljeva; pogledajte tabelu sa osnovicama poreza

Lokalna poreska administracija svake godine daje nove podatke koji služe kao osnova za  utvrđivanje poreza za narednu godinu. Prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za obračun poreza utvrđuju se na osnovu cena ostvarenih u prometu nepokretnosti po zonama od 1. januara do kraja septembra tekuće godine.

Na teritoriji grada Kraljeva, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada, odnosno sa radbnnim zonama i drugim sadržajima u naselju, postoji šest zona za utvrđivanje poreza na imovinu, od kojih je prva najopremljenija.

Kako u pojedinim zonama nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti, osnovica poreza za nepokretnosti u tim zonama jednaka je osnovici poreza na imovinu odgovarajuće nepokretnosti u toj zoni obveznika koji ne vodi poslovne knjige za tekuću godinu.

Na osnovu ovog ršenja, naredne godine ćemo imati niži porez u prvoj zoni, ali ćemo imati nešto viši porez u trećoj i četvrtoj zoni – istakao je gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić.

Objavljujemo tabelu prosečni cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu u Kraljevu: