PREDIZBORNO POVEZIVANJE STAŽA?

Kraljevo, 6. mart 2015.

Zaključak Vlade  o povezivanju staža postoji još od 3. jula prošle godine, ali radnici koji su tokom 2015. ostvarili uslov za penziju još uvek čekaju

Od oko 780 radnika „Fabrike vagona“ njih sedam nije ostvarilo pravo na socijalni program. U sličnom problemu bilo je još oko 80 bivših radnika koji su sami platili povezivanje staža, a sada čekaju da im država ta sredstva – vrati.  Ministarstva privrede saopštilo je pre dva dana da je Vlada Srbije donela odluku o povezivanju radnog staža za zaposlene koji su ostvarili uslov za penziju i po tom osnovu raskinuli radni odnos u subjektima privatizacije i invalidskim preduzećima, kao i za zaposlene koji će do kraja 2016. godine da ispune jedan od uslova za penziju, a kojima poslodavac nije uplatio doprinose, pod uslovom da nisu tužili preduzeće i da nisu donete presude.

Radni staž će, odlukom Vlade Srbije, biti povezan i svim bivšim zaposlenima u stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015. i 2016. godini i u kojima je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika od strane suda.

Osnovica za povezivanje radnog staža je minimalna osnovica za obračun doprinosa.

Poslodavci, subjekti privatizacije, invalidska preduzeća i stečajni dužnici se ne oslobađaju obaveze uplate dospelog doprinos,a kao ni ostalih obaveza po osnovu rada za periode za koje nije povezan radni staž. Sve informacije zainteresovani mogu dobiti u filijalma Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje, od stečajnih upravnika i privrednim subjektima koji su obuhvaćeni zaključkom, kaže su saopštenju Ministarstva privrede.

Zaključak Vlade Srbije o povezivanju radnog staža za sve pomenute kategorije postoji još od 3. jula prošle godine, ali radnici koji su tokom 2015. ostvarili uslov za penziju, a nisu mogli da se penzionišu zbog neuplaćenih poreza i doprinosa, još uvek nisu ostvarili svoje pravo.

Sama procedura ostvarivanja prava vrlo je dugačka. Najpre Agencija za privatizaciju obaveštava subjekte privatizacije da bivši zaposleni i zaposleni imaju pravo na uplatu doprinosa na teret države, onda preduzeća Fondu Penzijsko-invalidskog osigiuranja (PIO) podnose zahteve za povezivanje staža. Potom PIO fond kontorliše ispravnost podnete dokumentacije, a onda Ministarstvu finansija dostavlja zahtev sa iznosom potrebnih sredstava. Oni treba da pripreme nalog za prenos sredstava, Uprava za trezor da ga realizuje, a nadležna filijala fonda PIO o tome da obavesti subjekte privatizacije. Sve dok se to ne okonča, sedmorica radnika sa početka ove priče, koji je trebalo da do kraja 2015. imaju povezan staž i samo su ilustracija ovog velikog problema, za sistem će i dalje biti „nevidljivi ljudi“, a za državu problem. Jer, oni na papiru imaju više od četiri decenije staža, što ih je onemogućilo da se prijave za jedan od dva socijalna programa u „Fabrici vagona“ i da dobiju otpremninu. U realnom životu, od 2011. godine nije im uplaćivan radni staž tako da u penziju, po sili zakona – još uvek ne mogu.

1 komentar za naslov “PREDIZBORNO POVEZIVANJE STAŽA?

  1. komentar. … prestanite više da podržavate ono što je potpuno besprimerno i što je dokaz zašta se koristi Skupština Republike SRbije jer radnicima ne treba povezivanje staža na iznos minimalca već na stvarni iznos zarada jer je Vlada Srbije nakon 2000.god. dala sebi ( ili joj je neko drugi dao zadatak ) zadatak da oduzme radnicima preduzeća kojima su oni upravljali i koja su bila u društvenom vlasništvu i to je sprovela u delo preko navodnih privatizacija koje su vrlo brzo raskidane a akcije preduzeća koje su bile predmet privatizacija preuzela Vlada SRbije preko akcijskog fonda koji je s namerom osnovan … ako se zna da su nakon raskida privatizacija u preduzećima nametana u najvećem broju potpuno nestručna poslovna rukovodstva i Upravne odbor ekoji su kasnije preimenovani u Nadzorne odbore i da radnici nisu imali nikakva prava i kada su svoja prava po Zakonu o radu počeli preko suda da ostvaruju izvršnim sudskim presudama Vlada Srbije i to blokirala jer je Skupština SRbije usvojila zakon kojim se uvode preduzeća u neka navodna restruktuiranja al po kojem se u preduzećima ništa nije menjalo a ticalo se nesposobnih menadžemnata i Upravnih i Nadzornih odbora samo su se blokirala izvršenja izvršnih presuda radnika … od pre 3-4 godine je počeo ovaj cirkus sa povezivanjem staža pa su tako doneli ponovo u Skupštini Zakon kojim se dala mogućnost za povezivanje staža mada je Ustavni sud Srbije rekao da je to neustavno al to ovu okupatorsku političku neman nimalo ne interesuje i to na iznosima minimalne zarade što je potpuno nezakonito … ministarstvo pravde se pravi toša iako ima jasan stav suda za ljudska prava u Strazburu da je Vlada SRbija odgovorna za sve obaveze prema radnicima u društvenim, državnim i preduzećima u restruktuiranju i da sve zaostale plate i obaveze koje proitiču iz njih mora ona da isplati upravo zato što je sama svojim odlukama direktno imenovala i postavljala rukovodeće timove … juče je recimo u Nišu centar za socijalni rad počeo da popisuje iznose zarada radnicima u preduzećima u Nišu koja su uništena da bi Vlada donela odluku kako da ih isplati a to recimo centar za socijalni rad u Kraljevu to ne radi … zato sav ovaj haos neko u vlasti mora jednom da razreši i da se ova okupatorska politička neman konačno počne ponašati u skladu sa zakonom i Ustavom Republike SRbije jer čl 97 Ustava Srbije sta 1 tačka 8 kaže, citiram ”  Nadležnost Republike SrbijeČlan 97
    Republika Srbija uređuje i obezbeđuje:8. sistem u oblasti radnih odnosa, zaštite na radu, zapošljavanja, socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti; druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa;” …

Comments are closed.