UVID U BIRAČKI SPISAK

Kraljevo, 6. mart 2016.

Obaveštenje Gradske uprave

Deo biračkog spiska za grad Kraljevo izložen je na uvid u zgradi Gradske uprave, Trg Jovana Sarića 1, kancelarija 109 na prvom spratu.

Uvid u birački spisak građani mogu izvršiti od 5. marta, svakog radnog dana i subotom od 7 do 15) do 8. aprila u ponoć, kada će birački spisak biti zaključen. Građani uz ličnu kartu, odnosno interno raseljena lica uz ličnu kartu i karton o prijavi boravka, mogu odeljenju za Opštu upravu Gradske uprave grada Kraljeva, podneti zahtev za donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva i promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti po istom postupku po kome to pravo imaju građani. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građani sa teritorije grada Kraljeva Odeljenju za opštu upravu Gradske uprave mogu najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, tačnije do 2.aprila .2016. godine, da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na prestojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu Odeljenju za opštu upravu Gradske uprave najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, tačnije do 2. aprila, podneti zahtev da se u birački spisak upiše da će birač na prestojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

Maloletna lica koja do 24.04.2016. godine i na dan 24. aprila stiču biračko pravo mogu kod Odeljenja za opštu upravu Gradske uprave grada Kraljeva izvršiti proveru podataka u biračkom spisku.

Rešenje o promenama u biračkom spisku od momenta zaključenja biračkog spiska, odnosno od 8. aprila, pa sve do 72 sata pre dana održavanja izbora donosi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.