Ako ste iz Lađevaca ili okolnih sela…

Meštani Lađevaca i okolnih sela trebalo bi da pogledaju Nacrt prostornog plana aerdroma „Morava“ i Procenu uticaja na životnu sredinu, koji su na javnom uvidu do 8. septembra – da ne bi prekasno imali primedbe

            Ako vas interesuje kako će se širiti prostor koji će zauzimati aerodrom „Morava“, kolika će biti cena zemljišta za eksproprijaciju, kolika će biti buka, a koliko aerozagađenje… sada je pravi trenutak da se upoznate sa planovima i uputite primedbe ako ih imate.

            Do 8. septembra traje Javni uvid u Nacrt prostornog plana posebne namene mešovitog vojnocivilnog aerodroma Morava, kao i u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja ovo prostornog plana na životnu sredinu. Oba dokumenta nalaze se na Oglasnoj tabli na sajtu Grada Kraljeva.

PPPN Aerodrom Morava, Kraljevo: Deo karte Posebna namena prostora sa površinama za ograničavanje prepreka i zone bez prepreka

            Javna prezentacija ovih dokumenata, čiji je nosilac Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, održana je 16. avgusta i, kako saznajemo, prisustvovao je veći broj građana, a njihove primedbe su se odnosile uglavnom na cenu zemljišta koje će biti eksproprisano. Međutim, mi bismo skrenuli pažnju građana na Izveštaj o uticaju na životnu sredinu, jer smo ne jednom bili svedoci da meštani reaguju sa zakašnjenjem, tek kada objekti budu izgrađeni ili kad se suoče sa zagađenjem.

            Prema rečima Zvonka kovačevića, načelnika Odeljenja za urbanizam u Gradskoj upravi Kraljeva, čitaj ovaj postupak vodi Ministarstvo građevinarstva jer je nosilac izrade ovih planskih dokumenata:

            – Sva dokumenta se nalaze na elektronskoj Oglasnoj tabli, ali zainteresovani građani mogu i kod nas u Odeljenju za urbanizam, kancelarija br. 2, da ostvare direktan uvid i da dobiju neko pojašnjenje ako je u okviru naših kompetencija. Oni koji imaju primedbe, mogu ih dostaviti našem Odeljenju preko šaltera Pisarnice Gradske uprave. Ustaljena je praksa da na kraju Javnog uvida Ministarstvu dostavimo izveštaj i prosledimo sve primedbe.

            Primedbe se do 8. septembra mogu poslati i direktno na adresu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjnina 22-26, Beograd.

            Javna sednica Komisije za javni uvid odraće se u Kraljevu 22. septembra i moći će da joj prisustvuju građani i pravna lica koji su podneli primedbe, tada će moći i usmeno da ih obrazlože.

R.V.