Šta donosi Plan generalne regulacije Rudna

Ovaj planski dokument, koji bi trebalo da usvoji Skupština, stvara uslove za razvoj Rudna kao turističkog…

Javni uvid: Rehabilitacija Ibarske magistrale od Ušća do Raške

Za ovu godinu su planirani ozbiljniji radovi na održavanju Ibarske magistrale od Ušća do Raške i…

“Lidl” stiže u Karađorđevu

U toku je Javna prezentacija urbanističkog projekta, čiji je naručilac kompanija LIDL, za izgradnju supermarketa u…

Ako ste iz Lađevaca ili okolnih sela…

Meštani Lađevaca i okolnih sela trebalo bi da pogledaju Nacrt prostornog plana aerdroma „Morava“ i Procenu…