DVD Kraljevo: Obuka mladih za pisanje projekata i upravljanje njima

Kada završimo četiri radionice, verujemo da će mladi izaći sa jednom novom projektnom idejom koju će biti spremni da sami realizuju i da naprave prve korake u svom aktivizmu u oblasti zaštite životne sredine, kažu u DVD Kraljevo

U okviru EKO sistem programa, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Ambasadom Švedske, ove jeseni je realizovan EKO kamp na Goču na kojem su članovi Dobrovoljno vatrogasnog društva  Kraljevo, u okviru projekta „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume (2)“ sa mladima radili program edukacije sa ciljem da kod njih podigne informisanost o značaju protivpožarne zaštite šuma, da pokrene volonterski aktivizam, a zatim su zajedno i pošumili deo obronaka ove planine. Sada smo otišli – korak dalje, objašnjava Mirjana Prodanović, vatrogasna oficirka iz Ženske sekcije DVD Kraljevo i dodaje:

Primetili smo interesovanje mladih učesnika kampa za dodatnim znanjem: iskazali su želju da nauče da sami pripreme svoj predlog projekta, da razviju svoju projektnu ideju, da znanja koja su usvojili na Eko kampu na Goču – realizuju kroz predlog nekog novog projekta. Upravo iz tog razloga smo pokrenuli ovaj program edukacije koji podrazumeva obuku za pisanje i upravljanje projektima koje planirano da realizujemo kroz četiri radionice.

Na prvoj radionici polaznici su učili osnove razvijanja prvobitne ideje, a na drugoj metodu matrice logičkog okvira koja je osnova za pripremu, realizaciju i praćenje svih projekata, na način na koji se ove matrice primenjuju za realizaciju projekata koje mogu da podrže Evropska unija i organizacije Ujedinjenih Nacija.

Očekujem da ćemo, kada završimo ove programe obuka izaći sa jednom novom projektnom idejom koju će polaznici biti spremni da sami realizuju i da naprave prve korake u svom društvenom aktivizmu u oblasti zaštite životne sredine. Želimo da ih obučimo da stečena znanja mogu da primene kroz razvoj svoje projektne ideje i da im prenesemo svoja dosadašnja, vrlo bogata iskustva – kaže naša sagovornica.

Za edukaciju za pisanje projekata prijavilo se šest polaznika od kojih su četiri bili učesnici kampa na Goču.

Za nas je ova vrsta interesovanja odličan nastavak projekta, jer pokazuje njegovu održivost i rezultate kakve smo realno i očekivali zbog činjenice da će polaznici stečeno znanje primeniti u praksi, čiji je cilj da ideju koju će polaznici edukacije razviti „upakujemo“ u jedan projekat koji bi imao samostalno mogao da konkuriše za dodelu sredstava u oblasti zaštite šuma i uopšte zaštite životne sredine – kažu u DVD Kraljevo.

Očekivanja i polaznika edukacija za pisanje projekata su velika, jer – kako sami ističu, i njima je projekat „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume (2)“ pomogao da prošire vidike i da ih ekološki osvesti toliko da požele da sve ono što su naučili počnu da šire i na druge.

 M. M. D.