DVD Kraljevo: Obuka mladih za pisanje projekata i upravljanje njima

Kada završimo četiri radionice, verujemo da će mladi izaći sa jednom novom projektnom idejom koju će…

Kvalitetno informisanje o ulozi dobrovoljnog vatrogastva – ključ da država i građani tu ulogu prepoznaju

Požar se u početnoj fazi može ugasiti bukvalno čašom vode, ali – kada se razbukti i…

DVD Kraljevo već 35 godina kontinuirano radi na podmlađivanju kadra (VIDEO)

Posle tromesečne obuke 44 kandidata u Kraljevu su položila stručnu obuku zaštite od požara, a DVD…

Dobrovoljna vatrogasna društva – neizmerna pomoć profesionalcima, ali – ne samo to…

Zbog toga što je za mali požar verovatno dovoljna – kofa vode, ali za veliki požar…

Radionice za članove dobrovoljnih vatrogasnih društava u kraljevačkim selima

Cilj je da učesnici razmotre mogućnost za dalju saradnju u oblasti zaštite šuma i šumskog biodiverziteta…

Mladi i žene u dobrovoljnom vatrogastvu

Kako animirati mlade da se priključe dobrovoljnim vartrogasnim društvima, zašto su uglavnom muškarci članovi vatrogasnih jedinica…

Okrugli sto „Međusektorska saradnja u oblasti očuvanja šuma“

Za poslednjih desetak godina požari su, na teritoriji Kraljeva, uništili više od 150 hektara šuma, zbog…

Šume su snaga države (VIDEO)

Vekovima je Srbija bila obrasla gustim šumama, a za samo dva prosečna ljudska veka šume su…

Prevencija je najbolja zaštita šuma od požara (VIDEO)

Predstavnici Mladih istraživača Srbije i Ambasade Švedske, bili su u prilici da se u Studenici „na…

Ženska vatrogasna sekcija DVD Kraljevo uspešno radi već pola decenije

Do osnivanja Ženske sekcije, u DVD Kraljevo bilo je svega desetak žena, sada ih ima skoro…