Kvalitetno informisanje o ulozi dobrovoljnog vatrogastva – ključ da država i građani tu ulogu prepoznaju

Požar se u početnoj fazi može ugasiti bukvalno čašom vode, ali – kada se razbukti i otrgne kontroli, za veliki požar – nikada nema dovoljno ljudstva; zato su prevencija i edukacija građana veoma bitne, kao i prisustvo obučenih dobrovoljnih vatrogasaca, koji u slučaju većih katastrofa priskaču u pomoć profesionalnoj vatrogasno spasilačkoj jedinici

Šumske požare odlikuje uglavnom i dugotrajno gašenje – jer borba sa vatrom ume da se produži i na nekoliko dana. Nije neophodno podsećati koliki je značaj šuma za jedno društvo i lokalnu zajednicu u kontekstu klimatskih promena oko kojih postoje brojne naučne nesuglasice, ali smo svi saglasni da se one danas dešavaju i da posledice vidimo, i kroz povećanje temperature, kao i kroz povećanje sušnih perioda koji značajno utiču na mogućnost izbijanja požara i njihovih posledica. Šuma ima dvostruko veliki značaj po pitanju klimatskih promena, a zaštitom šuma mi doprinosimo smanjenju uticaja na klimatske promene.

Dobrovoljna vatrogasna društva (DVD) trebalo bi, prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, da budu prepoznata od strane lokalnih samouprava koje bi trebalo da finansiraju njihov rad. Danas je situacija specifična: država je prepoznala dobrovoljno vatrogastvo i intenzivno ga projektno finansira, a lokalne vlasti se još uvek teško animiraju da pomognu razvoju DVD u materijalnom i finansijskom pogledu.

Iako je Grad Kraljevo proglasio Gradski vatrogasni savez subjektom od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, plodovi tog priznanja još uvek nisu vidljivi. Savez se u ime svojih članica nedavno obratio gradu za pomoć u finansiranju aktivnosti i održavanja tehničke opreme i u obezbeđivanju podsticaja i povlastica za članove dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, što proističe iz Zakona o dobrovoljnom vatrogastvu.

Mi smo, zahvaljujući opremi koji smo uspeli da dobijemo realizacijom projekata Ministarstva unutrašnjih poslova prošle godine opremili naših sedam vatrogasnih društava pod Gradskim vatrogasnim savezom, a ove godine osnovali smo novo društvo u Mataruškoj Banji, koje je pri kraju ispunjavanja svih materijalno – tehničkih uslova za registraciju prema Zakonu o dobrovoljnom vatrogastvu, pa očekujemo da će i to banjsko lečilište od sledeće godine biti sigurnije i zaštićenije od požara i drugih vanrednih situacija – kaže za portal Krug Aleksandar Lazović, predsednik Gradskog vatrogasnog saveza.

Projektni tim DVD-a marljivim radom uspeva da obezbedi minimum finansiranja svojih aktivnosti, pretežno u delu osnaživanja društava i povećanja vidljivosti organizacija u lokalnoj zajednici, sa akcentom na ekološku komponentu zaštite životne sredine.

–  Ističemo već drugu godinu sprovođenja projekta “Zajedno možemo da zaštitimo naše šume”, finansiranu od strane Švedske, i ovogodišnju organizaciju eko kampa na Goču „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“.

Konstantno se trudimo da ojačamo naše kapacitete, a projektom u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije smo to još još više uradili. Ženska vatrogasna sekcija je nešto najbolje što se desilo DVD-u Kraljevo, a Projektni tim je prevazišao sva očekivanja. Zajedno smo u okviru prošlogodišnjeg EKOSISTEM projekta odradili Strategiju razvoja našeg saveza i vatrogasnih društva u okviru saveza za sledećih pet godina, a na nama je uspešna realizacija usvojenog – ocenjuje Lazović.

Kao dobar primer ostvarivanja zapisanog u Strategiji, ove godine evidentno je jačanje saradnje sa planinarskim društvima na području grada Kraljeva, sa kojima je potpisan i Sporazum o saradnji u zaštiti šuma, jer – planinarima je okolina Kraljeva poligon za izvođenje aktivnosti. Planinari su po mnogima najpozvaniji da se uključe u sistemsku zaštitu šuma i protivpožarne aktivnosti baš zato što najbolje poznaju taj teren, a i fizički su najspremniji da zaštite šume i planine od eventualne opasnosti od požara.

Sporazumom o zaštiti šuma smo institucionalizovali  naše zajedničke aktivnosti, a kruna te saradnje je opremanje planinarskih domova vatrogasnom opremom, za početak naprtnjačama za ručno gašenje požara vodom, koje su se pokazale kao najdelotvornije oruđe u borbi sa vatrenom stihijom – kažu u Gradskom vatrogasnom savezu.

U saradnji sa Vatrogasnim savezom Srbije, Gradski vatrogasni savez vredno radi i na obezbeđivanju vatrogasnih vozila za društva koja ih još uvek nemaju. Četiri društva imaju minimum jedno vozilo na raspolaganju a vozilo u Bukovici koja ima problem sa nestašicama vode koristi se i za navodnjavanje. DVD Studenica koristi pomoć istoimenog manastira koji je za potrebe svoje protivpožarne zaštite nabavio jedno vatrogasno vozilo, a postoje najave donacija u vozilima za sva društva koja ih, za sada, nemaju.

Postoji, nažalost, i svuda prisutni problem napuštanja seoskih sredina:

Prosek godina meštana, a i dobrovoljnih vatrogasaca u pojedinim selima je više od 60 godina, te je potrebno dosta truda u osnovnim vatrogasnim organizacijama da se operativnost društava održi na odgovarajućem nivou. Pokušavamo da u rad DVD uključimo i mesne zajednice, sarađujemo sa Civilnom zaštitom, aktivni smo na edukaciji u oblasti prevencije požara, a organizujemo i kvizove znanja sa decom osnovnoškolskog uzrasta i radimo na sve načine koji doprinose većoj vidljivosti dobrovoljnog vatrogastva, a samim tim i sigurnijem i boljem društvu. Radimo edukacije za naše članstvo o Poglavlju 27 i o tome kako aktivni građani i predstavnici civilnog sektora mogu da se uključe u kreiranje lokalnih javnih politika vezanih za zaštitu šuma. Radili smo i protivpožarnu edukaciju mladih dobrovoljaca, formirali smo Omladinski klub čiji su članovi prošle godine prošli protivpožarnu obuku kako bismo ojačali članstvo dobrovoljnih vatrogasnih društava – kažu u DVD Kraljevo.

Zaključak je da marljivim radom rezultati postaju sve vidljiviji. Svako ulaganje u dobrovoljno vatrogastvo će se višestruko vratiti lokalnoj zajednici, kroz veću zaštitu od požara i pojačanu prevenciju. Zato DVD Kraljevo poziva sve zainteresovane građane Kraljeva da se pridruže lokalnoj dobrovoljnoj vatrogasnoj organizaciji.

Na taj način, kažu, brojno ojačano, uz adekvatnu materijalno tehničku opremljenost, Dobrovoljno vatrogasno društvo biće spremno da adekvatno odgovori na eventualne izazove koji čekaju u budućnosti.

*Projekat koji se realizuje u okviru EKO-SISTEM programa – podrška reformama u zaštiti životne sredine „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume 2” je deo aktivnosti u okviru programa EKO-SISTEM koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.