Gradsko veće: Kome ide dobit „Puteva“ i „Toplane“?

Javna preduzeća „Toplana“, „Kraljevo“ i „Putevi“ u 2020. su poslovala sa dobiti, a Gradsko veće je danas usvojilo predlog kako će dobit biti raspoređena. Konačnu odluku donosi Skupština grada. Čelnici „Puteva“ i „Toplane“ govore za KRUG kako su preduzeća stigla do značajne dobiti

            Najveću dobit prošle godine ostvarilo je JKP „Putevi“ Kraljevo u iznosu od čak 37,7 miliona dinara. Nadzorni odbor ovog preduzeća doneo je odluku da dobit bude raspoređena tako što će 50% sredstava biti preneto osnivaču, dakle 18,8 miliona dinara bilo bi uplaćeno na račun gradskog budžeta, 25% dobiti u iznosu od 9,4 miliona dobili bi zaposleni u ovom preduzeću, a preostalih 25% sredstava bilo bi preneto u osnovni kapital JKP „Putevi“. Članovi Gradskog veća danas su podržali ovakvu raspodelu dobiti i utvrdili Predlog rešenja o davanju saglasnosti, koji će biti dostavljen Skupštini grada, jer lokalni parlament donosi konačnu odluku o raspodeli dobiti javnih preduzeća.

            Direktora JKP „Putevi“ Mirka Vukovića pitali smo kako je preduzeće prošle godine uspelo da ostvari ovako veliku dobit od 37,7 miliona dinara? Dobiti su ostvarili i 2019. godine, ali je ona tada bila 4 puta manja. Vuković za portal KRUG kaže:

            – Najveći uticaj na ostvarenu dobit imala je niska cena nafte i naftnih derivata. Pored toga, poslednjih godina imamo prirodni odliv radnika, ali ne i saglasnost Vlade da zaposlimo nove, a treći razlog je da smo sami uspeli da obezbedimo dosta posla za treća lica. Ali cena nafte je presudna. Iz istog razloga ova godina neće biti nimalo laka, jer sve je poskupelo. Ilustrovaću to primerom bitumena: godišnje trošimo oko 1 milion litara, od nove godine je poskupeo za 6 dinara po litru, što znači da smo već 6 miliona u manjku u odnosu na plan za 2021. godinu. Da ne govorimo o dizelu i o tome da i sve druge cene rastu.

            Vukovića smo pitali i šta će radnicima JKP „Putevi“ značiti ovih 9,4 miliona dinara, hoće li biti dovoljno za „13. platu“:

            – To je nešto malo manje od našeg platnog fonda. Međutim, i kad Skupština grada da saglasnost, taj novac možemo da isplatimo zaposlenima samo ako novac budemo imali na računu, ako zaradimo od tekućeg poslovanja. Ne možemo da, na primer, podignemo kredit da bismo isplatili nagradu, solidarnu pomoć ili narodski rečeno „13. platu“. Ako bude para, isplatićemo.

            Na ovaj način, u odnosu 50% osnivaču – 25% zaposlenima – 25% u osnovni kapital preduzeća, i prošle godine je raspodeljena dobit JKP „Puteva“.

Dobit „Toplane“ za pokriće starih gubitaka

            JEP „Toplana“ je ostvarilo takođe značajnu dobit od 23 miliona dinara, što je 3 puta više nego dobit u 2019. godini. Ovo je, kao i u slučaju „Puteva“, rezultat kretanja cene goriva i, kako kaže doskorašnji direktor Dragan Arsenijević, „mudrog poslovanja“:

            – Cene gasa i mazuta su tokom prošle godine imale oscilacije. Mi smo energente avansno plaćali kad bi cene pale i zahvaljujući tome smo  anulirali negativne posledice poskupljenja i na kraju ostvarili značajnu dobit. Naravno, u prilici smo bili da plaćamo avansno jer dobro poslujemo i solventni smo tako da nije bio problem da dobijemo kratkoročan kredit kad bi nam bio potreban da unapred platimo energente po nižoj ceni.

            Međutim, od ove dobiti JEP „Toplane“ neće se ovajditi ni gradski budžet ni građani, jer će (sem ako Skupština Kraljeva baš drugačije ne odluči, a to je malo verovatno) otići za pokrivanje starog gubitka, kao što je išla dobit i iz nekoliko prethodnih godina. Taj gubitak potiče iz 2011. i 2012. godine i iznosio je skoro 80 miliona dinara, a kako je nastao možete pročitati u intervjuu koji je Dragan Arsenijević svojevremeno dao za portal KRUG. Nadzorni odbor JEP „Toplana“ doneo je odluku da celokupna dobit iz 2020.g ide za pokrivanje starog gubitka, grdski većnici nisu imali ništa protiv, tako da su danas utvrdili Predlog rešenja, koji će uputiti kraljevačkom parlamentu.

(Podsećamo da je odlukom Skupštine na poslednjoj sednici Arsenijevića na čelu „Toplane“ zamenio Aleksandar Nestorović, o čemu možete čitati u tekstu Iznenadna kadrovska “premetaljka”: Promena direktora „Direkcije“ i „Toplane“!)

JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“ nema direktnog posla sa energentima, pa zato „nije u društvu“ sa „Putevima“ i „Toplanom“ kada govrimo o uslovima poslovanja, ali zato jeste po tome što je ostvarilo dobit u 2020. godini. Doduše, znatno skromniju – 2,5 miliona dinara. Odluka Nadzornog odbora je da 452.000 dinara ide za pokriće gubitka iz 2019.g, a ostalih 2,07 miliona dinara da u odnosu 50:50 bude raspodeljeno na osnivača i preduzeće. I u ovom slučaju procedura je ista: Gradsko veće je podržalo takvu odluku i za narednu sednicu Skupštine grada utvrdilo Predlog rešenja o davanju saglasnosti.

R. Vesković

1 komentar za naslov “Gradsko veće: Kome ide dobit „Puteva“ i „Toplane“?

  1. Da su Putevi popravljali i gradili puteve, što im je posao, a Toplana grejala stanove kako treba, što joj je takodje posao, ništa ne bi bilo od ionako fiktivne dobiti. Tu su oni najviše uštedeli, a ne mudro poslovali, kako reče bivši direktor.

Comments are closed.