Evropski pokret Kraljevo: Podrška ženskom preduzetništvu je interes grada (VIDEO)

Inicijativu za donošenje Programa podrške razvoja ženskog preduzetništva i planiranje sredstava u budžetu za 2024. godinu, predstavnici Evropskog pokreta u Srbiji – Kraljevo, predali su danas predstavnicima lokalne samouprave

Lokalnim i nacionalnim strategijama identifikovan je problem potreba razvoja ženskog preduzetništva, zbog čega je Evropski pokret u Srbiji Kraljevo (EpuS Kraljevo) pokrenuo projekat  „Jačanje ženskog preduzetništva na lokalnom nivou“, čiji je cilj bio da kroz partnerstvo i unapređen dijalog civilnog, javnog i privatnog sektora pripremi predlog Programa podrške razvoja ženskog preduzetništva. Nakon što je program sačinjen – predstavnici EpuS Kraljevo predali su danas lokalnoj samoupravi Inicijativu da on bude usvojen i od strane donosilaca političkih odluka, ali i da za njegovo sprovođenje budu planirana sredstva za narednu godinu.

U prvoj fazi ovog projekta sprovedeno je istraživanje koje je obuhvatilo analizu strateškog i zakonskog okvira u oblasti podrške ženskom preduzetništvu na nacionalnom i lokalnom nivou. Prikupljeni su podaci o ženskom preduzetničkom sektoru na nivou grada Kraljeva, anketirane preduzetnice zarad identifikovanja njihovih ključnih problema i potreba. Takođe, anketirane su mlade nezaposlene žene kako bi se utvrdila njihova spremnost za započinjanje sopstvenog biznisa i definisale prepreke koje one vide na putu da razviju preduzetničku ideju.

Pogledajte VIDEO prilog:

Većina preduzetnica pokreće svoje biznise bez podrške okoline, sopstvenim sredstvima, često zato što su ostalo bez posla, kada su van svih društvenih tokova. Često počinju biznis i tako što pozajmljuju novac u okviru svoje porodice, koriste neku svoju štednju, jednostavno, snalaze se da  bi pokrenule biznis, a zatim ga i održavaju na isti način – ocenjuje Ivan Jovanović, predsednik EpuS Kraljevo

I Milun Jovanović, pomoćnik gradonačelnika Kraljeva saglasan je da je ženama rešenim da se oprobaju u preduzetničkim vodama potrebna materijalna pomoć, ali da Grad do sada nije imao budžetsku liniju za to.

Naši sagovornici saglasni su da su i u Kraljevu, kao i u Srbiji, problemi preduzetništva žena koje neki zovu „biznisom u štioklama“, nedovoljno zastupljeni u javnosti.

Grad Kraljevo je, preko nas koji smo učestvovali u aktivnostima ovog projekta, upoznat sa prednostima ove Inicijative i mi ćemo se prilikom izrade budžeta obratiti i skupštini sa predlogom da u budžetu za 2024. godinu i Grad Kraljevo uspostavi budžetsku liniju koja bi omogućila finansijsku pomoć preduzetnicama – očekuje Milun Jovanović.

Milun Jovanović, pomoćnik gradonačelnika Kraljeva – foto portal Krug

Tokom realizacije projekta, za radnu grupu koju su činili predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora organizovana je studijska poseta gradu Zrenjaninu, radi upoznavanja sa njihovim pozitivnim iskustvom u sprovođenju programa podrške ženskom preduzetništvu. Na osnovu rezultata analize sastavljen je koncept programa podrške ženskom preduzetništvu i kroz tri javne rasprave predstavljen široj javnosti. Radna grupa je odlučila da se kroz program podrške treba najpre fokusirati na problem dostupnosti finansijskih sredstava i predložila program finansijskih podsticaja ženama preduzetnicama u prvim godinama poslovanja, kada se susreću sa najvećim izazovima u svojoj održivosti.

To je korisno za preduzetnice, ali i za grad i čitavo društvo, jer ako one uspevaju da zaposle sebe i još nekog pored sebe i od svog rada mogu da izdržavaju svoje porodice mislim da je to više nego značajno – smatra Milun Jovanović.

Preduzetnice se već godinama snalaze same, nemaju pravo na porodiljsko odsustvo, na bolovanje i odmor, podseća Ivan Jovanović i dodaje:

Podatak da 10% preduzetnica više nego muškaraca zatvara svoje biznise, jasno pokazuje da su i mogućnosti koje imaju daleko nepovoljnije u odnosu na mušku populaciju i zato očekujemo da se na nekoj nekoj od narednih sednica Skupštine grada odbornici izjasne u korist ove Inicijative, a kada se na jesen bude pripremao novi budžet da bude opredeljena i sredstva za tu namenu.

Ivan Jovanović i Mirjana Prodanović,
predsednik i potpredsednica Evropskog pokreta u Srbiji Kraljevo – foto portal Krug

Radna grupa je predložila da se za realizaciju programa planira iznos od 10 miliona dinara na godišnjem nivou, koja će se koristiti za jednokratnu i nepovratnu finansijsku pomoć preduzetnicama sa teritorije grada Kraljeva, u najvišem iznosu do 600.000 dinara, za nabavku mašina/opreme, repromaterijala i uređenje poslovnog/proizvodnog prostora. Predlog je da se u prvoj godini sprovođenja programa, 2024. godine opredeli manji iznos sredstava za relizaciju kako bi se stekla odgovarajuća iskustva i razvili efikasni mehanizmi sprovođenja. Iznos subvencija bi trebalo da bude 70% od ukupne vrednosti investicije. Kao prioritetni korisnici identifikovane su žene sa sela, žene sa troje i više dece, žrtve porodičnog nasilja, samohrane, majke dece sa smetnjama u razvoju, žene koje u porodici imaju lice sa invaliditetom i žene starije od 50 godina.

Za izradu ovog programa kroz dijalog i partnersku saradnju sva tri sektora Evropski pokret u Srbiji Kraljevo je dobio finansijsku i stučnu podršku Beogradske otvorene škole.

Koncept Programa podrške ženskom preduzetništvu, osim predstavnicima lokalne skupštine biće predat i većnici resorno zaduženoj za ovu oblast i predstavnicama Ženske odborničke mreže i treba da predstavlja osnov za planiranje sredstava za njegovo sprovođenje u 2024. godini.

Projekat je podržan kroz program “Dijalog promena”, koji sprovodi Beogradska otvorena škola uz podršku EU.

M. M. D.