Gasni kotlovi za 46 domaćinstava iz Kraljeva

Ugovore o dodeli gasnog kotla danas je potpisalo 46 građana Kraljeva koji su ispunili sve uslove konkursa za čiju realizaciju je Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo osam miliona dinara, a Grad Kraljevo dodatnih 1.450.000 dinara.

Za tih 9.450.000 dinara kupljeno je 46 kotlova, od kojih su 23 snage 35 kW, a 23 25 kW. Kotlovi su besplatni, a građani će sami plaćati njihovu ugradnju.

Građani koji su potpisali ugovore nisu za kotlove plaćali nikakvo učešće, već su ih dobili potpuno besplatno, kako bi savremenim kotlovima uspeli da zamene svoje stare izvore zagrevanja novim modernim i ekološki prihvatljivijim – istakao je na dodeli ugovora gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić.

foto Danka Gašić

I građani koji su dobili kotlove ocenjuju da je prelazak na grejanje na gas zdravije, lakše i jeftinije i nego na fosila goriva koja su do sada koristili. 

Ovaj konkurs sproveden je na osnovu Ugovora koji je Grad Kraljevo sklopio sa Ministarstvom zaštite životne sredine kako bi građani, zamenom grejnih uređaja kotlovima koji koriste ekološki prihvatljiviji energent – gas, doprineli smanjenju štetnih materija i štetnih gasova koje emituju individualna ložišta na čvrsto gorivo.

Komisija za realizaciju projekta je, na osnovu terenskih obilazaka stambenih objekata podnosilaca prijava, koji su ispunili uslove za učešće, od 54 podnete prijave odabrala 46 koje u potpunosti ispunjavaju uslove.

foto Danka Gašić

Lidija Goljević iz Odseka za zaštitu životne sredine podsetila je da Kraljevo spada u prekomerno zagađene gradove i da je svrha ovog ulaganja smanjenje zagađenja, jer se zamenom postojećih grejnih tela kotlovima smanjuje emitovanje štetnih materija i čestica.

M. M. D.