Gradsko veće: Spisak stambenih zajednica koje će dobiti sredstva za uređenje zgrada

Gradsko veće je danas donelo rešenje o sufinansiranju 24 projekta investicionog održavanja zgrada – Koliko će biti uloženo u seoske domove kulture i gde će biti izgrađena kraljevačka „palata pravde“, zgrada u kojoj će biti svi pravosudni organi?

            Od ranije je poznato da će grad Kraljevo iz budžeta će uložiti 28,5 miliona dinara u investiciono održavanje zgrada – 15 miliona je bilo predviđeno prvim budžetom za 2021.g, a još 13,5 miliona je obezbeđeno rebalansom budžeta. Time će novac dobiti sve stambene zajednice koje su konkurisale na propisani način. Ovim sredsvima finansira se 70% vrednosti radova, a stambene zajednice obezbeđuju preostalih 30%. Današnjim rešenjem Gradskog veća poznato je i koji projekti će sa koliko sredstava biti sufinansirani. Objavljujemo spisak:

Prijave stambenih zajednica iz Jug Bogdanove 134 i Hajduk Veljkove 54 odbačene su kao nepotpune. Ovim će od 2019. godine grad Kraljevo iz budžeta izdvojiti ukupno 48,5 miliona dinara u popravku i održavanje zgrada. Jedna jedina prijava fizičkog lica iz Sarajevske ulice je odbačena kao neosnovana jer, kako se moglo čuti na sednici Gradskog veća, ne nalazi se u frekventnoj zoni i ne ugrožava veći broj prolaznika. 

            Na sednici je usvojeno i rešenje o raspodeli budžetskih sredstava za mesne zajednice, iz kog izdvajamo deo koji se odnosi na ulaganja 15,7 miliona dinara u domove kulture u selima:

Gradsko veće je danas i raspodelilo i 1,9 milion dinara iz tekuće budžetske rezerve za dve osnovne škole: milion dinara za OŠ „Sveti Sava“ za izradu projekta zaštite od požara i 867.000 dinara za OŠ „Vuk Karadžić“ za sanaciju krova na fiskulturnoj sali.

Gde će biti kraljevačka „palata pravde“?

            Sredinom prošle godine Ministarstvo pravde obratilo se gradu Kraljevo sa zahtevom za prenos nepokretnosti, odnosno placa na kome bi bila izgrađena zgrada za potrebe ovog ministarstva i u kojoj bi bili smešteni: Privredni sud, Prekršajni sud, Posebna odeljenja Višeg suda u Kraljevu i Više javno tužilaštvo. Ponuđena im je jedna od parcela u desnom zaleđu Karađorđeve ulice, otprilike iza Šumarske škole i Ministarstvo pravde je prihvatilo ovu parcelu kao zadovoljavajuće rešenje.

            Nažalost, ne možemo da vam precizno pokažemo gde će biti nova zgrada pravosudnih organa, jer navedena parcela kp 2880/1, površine 7.425 kvadratnih metara, se zvanično nalazi u ulici Dr Dragomira Karajovića i sa tom adresom je danas na Gradskom veću ustupljena bez naknade Ministarstvu pravde. Međutim, Google mapa ovu ulicu detektuje 6 kilometara istočno, odnosno u Sijaćem polju. Gugl, naravno, nije zvanično merodavan, pa smo parcelu potražili i u e- katastru nepokretnosti, a tamo se kao ulica / potes na kojoj je parcela vodi „Donji kraj“, šta god to značilo. Ovo smo naveli i kao ilustraciju problema na koje nailaze i građani zbog promene naziva ulica, o čemu pišemo u tekstu Zbog novih adresa skuplji pasoši i duži redovi .

            Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je tekst Javnog poziva građanima da konkurišu za sufinansiranje za zamenu kotla na ugalj i drva kotlom na gas ili pelet, prema projektu Ministarstva za zaštitu životne sredine. Usvojen je i Pravilnik prema kome će se sufinansirati energetska sanacija kuća i stanova po projektu Ministarstva energetike. O ovim temama pišemo u zasebnom tekstu.

R.Vesković