Kakva je za privredu bila godina na izmaku? (VIDEO)

Na sednici Parlamenta Regionalne privredne komore Raškog i Moravičkog okruga dodeljene su nagrade za poseban doprinos razvoju privrede, kao i jubilarne nagrade privrednicima

Kretanja u svetskoj privredi su turbulentna, a prognoze se menjaju iz meseca u mesec. U Srbiji – takođe. Sednica Parlamenta Regionalne privredne komore Raškog i Moravičkog okruga na kraju godine uvek bude prilika za preispitivanje. Delom zbog nagrada, a više zbog teškoća koje je trebalo prebroditi da se do bilo kakve nagrade stigne. Aca Ilić (60), generalni direktor preduzeća „Rudnik“ d.o.o. iz Rudnika, dobitnik nagrade Privredne komore Srbije za regionalnog poslovnog lidera, kaže da već 34 godine radi u istom preduzeću:

Čini se kao da je svake godine sve teže. Najstresnije je obezbediti posao i zaradu za 450 radnika. Situacija u svetu je komplikovana zbog visoke cene energenata. Mi smo izvozno preduzeće koje prodaje koncentrate i naše cene su berzanske, a jednini način da poslujemo rentabilno je da troškove smanjimo što više možemo.

Pogledajte VIDEO prilog:

Ilić pojašnjava da je njihova proizvodnja limitirana, jer su došli do 99 pdsto kapaciteta. Da bolje posluju mogao bi da im omogući skok vrednosti dolara ili da cena metala bude viša:

Mi smo ovih dana pravili plan za 2024, smanjivali troškove, ali sa saznanjem da se mora se ulagati. Za nas je važno da imamo uvek sirovinsku bazu odnosno rudu a da bismo je imali moramo da istražujemo i samo za to naredne godine moraćemo da izdvojim oko dva miliona dolara, jer bez toga, kraj bi nam bio blizu – iskren je Ilić.

Aca Ilić – generalni direktor Rudnik doo, Rudnik

Zvonko Tufegdžić, predsednik RPK Raškog i Moravičkog okruga priznaje da svake godine jeste sve teže, ali smatra i da su se dogodila rasterećenja za privredu tokom poslednjih pet godina:

Na teškoće utiče i situacija u svetu, odražavajući se na inflaciju i na nemogućnost da izvozimo na tržišta koja su bila naša, ograničava se određena vrsta robe. Problemi koji su postojali zbog opterećenju privrede su značajno manji, ali su tu novi: nedostatak kvalifikovane radne snage, inflacija.

Na sednici Parlamenta dodeljene su još četiri nagrade: za poseban doprinos razvoju privrede ovog regiona i preduzećima: Pekom inženjering i Trgomen iz Kraljeva u oblasti usluga , SB „Brava“ d.o.o iz Čačka u oblasti poljoprivrede i za regionalnu poslovnu liderku Mariji Tasić iz lučanskog preduzeća „Maxima“ d.o.o. Dodeljeno je  i 16 jubilarnih nagrada privrednicima.

Prema anketi Privredne komore Srbije, u drugom kvartalu ove godine, 40% ispitanika imalo je rast prometa u odnosu na prethodni kvartal, a smanjenje prometa više od petine (22% anketiranih). Rast prometa, specifično je, zabeležen je u tom delu godine koji posluju u oblasti u turizma, a pad je bio evidentan kod ispitanika iz drvne industrije, saobraćaja i trgovine.

Privredna komora Srbije od početka godine podnela je nadležnim ministarstvima 32 inicijative za izmenu zakonskih i podzakonskih akata, od čega je 21 realizovana. Kristina Đurić, direktorka Sektora za zastupanje i zaštitu interesa u Privrednoj komori Srbije istakla je da su oni, između ostalog, dugo zalagali za izmenu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, zbog snižavanja starosne granica za sticanje dozvola za sada deficitarme vozače:

Te izmene su usvojene. Takođe, sukcesivno uspevamo da objasnimo i državi da je potrebno bolje regulisati delatnost tehničkih pregleda, jer su njima izmenama nametnute velike obaveze, pa smo tu uspeli da pronađemo dodatna zakonska rešenja koje toliko ne opterećuju, ni financijski, ni administrativnim kapacitetima privredu, a takođe smo uspeli i da iz nekih „kriznih“ odluka koje je Vlada donosila u prethodnoj godini, izbacimo uvođenje dodatnih opterećenja na uvoz tih proizvoda.

U Raškom i Moravičkom okrugu, prema  podacima RPK, privredni pokazatelji ove godine su bolji nego prethodne, a kakva će biti sledeća, osim sitaucije na domaćem tržištu, mnogo će zavisiti i od geopolitičke situacije u svetu.

   M. M. D.