Na istom zadatku zaštite šuma u Kraljevu dobrovoljni vatrogasci i planinari

Cilj projekta je smanjenje (preventivnim delovanjem) broja šumskih požara, koje u 95 odsto slučajeva izazove čovek, kao i obezbeđivanje kapaciteta da se na pojavu požara reaguje na vreme, u početnim fazama

Šume imaju nemerljiv značaj za životnu sredinu: doprinose proizvodnji kiseonika, apsorbuju ugljen-dioksid, umanjuju buku, utiču na prečišćavanje atmosferske vode, štite od štetnog dejstva vetra, sprečavaju eroziju zemljišta, imaju zaštitnu ulogu u slučaju poplava, ublažavaju proces klimatskih promena… O njihovom značaju bilo je reči na sastanku organizovanog u sklopu projekta „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume 2“ koji realizuju Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Kraljevo i šest područnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Kraljeva koja su članovi Gradskog vatrogasnog saveza Kraljevo.

Kako su aktivnosti ovogodišnjeg projekta usmerene na unapređenje saradnje vatrogasnih društava i udruženja planinara na zaštiti šumskih resursa na lokalnom nivou, ovaj sastanak bio je prilika da se istakne i značaj volonterskog aktivizma mladih.

Na području Kraljeva 46,8% teritorije je pod šumama, ali nepovoljne vremenske pojave kao posledice klimatskih promena dovode do sve češćih šumskih požara i njihovog brzog širenja, Neverovatan je podatak da je svega oko pet odsto šumskih požara posledica prirodnih uzroka (poput visokih temperatura), a da 95% šumskih požara izazove čovek (nemarom, nepažnjom, ponekad čak i sa namerom).

Kako je, pričajući o iskustvu saradnje sa kolegama iz Slovenije istakao Aleksandar Lazović, predsednik Gradskog vatrogasnog saveza Kraljevo, „i jedan požar je mnogo“:

– Mi smo, razmenjujući iskustva govorili gde smo sve ugasili požaree, a oni su govorili o preventivi da do požara ne dođe, što jeste i naš cilj – rekao je Lazović, koji je pozvao predstavnike planinarskih društava koji su prisustvovali sastanku da pomognu svojim iskustvima baš u tom preventivnom delu: zapažanjima gde su na terenu opasnosti od požara najveće ili predlogom lokacija gde bi vodozahvati za gašenje požara trebalo da budu izgrađeni.

Milutin Vukosavljević Vukas, predsednik DVD Kraljevo istakao je da je cilj projekta sabornost svih aktera u svakoj situaciji u kojoj su šume ugrožene:

– Zato već godinama nastojimo da uključimo što više ljudi, da umrežavamo sve koji bi u preventivi mogli da doprinesu zaštiti šuma. Često se prisetim reči Slobodana Stojanovića koji u Mariboru radi sličan posao, jer mi je 2001. godine rekao: „Džaba nama za gašenje požara svi profesionalci, mi ništa ne bismo mogli da uradimo bez 5.000 mariborskih dobrovoljnih vatrogasaca“.

O projektu i njegovim prioritetnim ciljevima govorila je Katarina Dimitrijević, predsednica ženske sekcije DVD Kraljevo i koordinatorka ovog projekta:

Akcentom na preventivno delovanje svih aktera u sistemu civilne zaštite, ali i na obučenost za brzo reagovanje, realizacijom projekta želimo da doprinesemo aktivnijem uključivanju organizacija civilnog društva u sprovođenje preventivnih mera za zaštitu šumskih resursa kroz unapređenu saradnju vatrogasnih društava i udruženja planinara na zaštiti šuma.

Tako će 10 članova planinarskih društava do kraja projekta dobiti (za njih besplatnu) dvomesečnu obuku protivpožarne edukacije. Biće organizovan i okrugli sto u cilju definisanja okvira buduće saradnje DVD i planinarskih društava sa teritorije Kraljeva  i potpisivanje sporazumao partnerstvu.

Zagorka Štavljanin, stručni konsultant, iznela je predloge unapređenja saradnje planinarskih i dobrovoljnih vatrogasnih društava, ocenjujući da su u ciljeve ovog projekta implementirane prave stvari, kao i da je prethodno uspešno realizovani projekat, možda pravi dokaz da ovaj projekat u svemu odgovara načelima Strategije za razvoj šumarstva.

Ona je i u skladu sa načelima Strategije razvoja saveza DVD na teritoriji Kraljeva sa akcionim planom za period od 2022. do 2027. godine i SWOT analizom u kojoj su identifikovane slabosti među kojima je i ona koja se tiče međusektorske saradnje.

Projekat će doprineti i informisanju građana, pre svega mladih, o značaju zaštite šuma, jer je planirano i organizovanje volonterskog kampa na kojem će mladi biti edukovani o značaju i zaštiti šuma, ali i o tome kako da se snađu u prirodi i da svojim ponašanjem spreče nastanak požara.

Lokacija za izgradnju jednog rezervoara vode biće odabrana na bezvodnom šumskom području za potrebe izrade projektno – tehničke dokumentacije.

Projekat koji se realizuje u okviru EKO-SISTEM programa – podrška reformama u zaštiti životne sredine trajaće do kraja ove godine. „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume 2” je deo aktivnosti u okviru programa EKO-SISTEM koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

Nemanja Vukadinović, stručni konsultant angažovan za izradu sporazuma o saradnji DVD Kraljevo i planinarskih društava istakao je da će on podrazumevati postavljanje 15 info tabli za izletnike (ne za planinare, jer oni maksimalno vode računa o prirodi), ali i opremanje planinarskih domova sredstvima za ručno gašenje šumskih požara.

    M. M.D.