Plan većeg korišćenja obnovljivih izvora energije može doprineti razvoju Kraljeva u narednom periodu

Da li je moguća veća primena obnovljivih izvora energije u javnim objektima grada Kraljeva? Treba li ići brže i odlučnije u proces subvencionisanja diverzifikacije proizvodnje, pre svega električne, energije ? Kako i koliko to može doprineti unapređenju kvaliteta vazduha u gradu tokom grejne sezone ali i uštedama u troškovima koji se plaćaju iz budžeta grada?

Ovo su samo neka od pitanja na koja će pokušati da daju odgovore. ali i predloge kako da se unapredi razvoj lokalne zajednice većim korišćenjem „zelene energije”, učesnici Okruglog stola „Lokalni razvoj kroz veće korišćenje zelene energije“, koji 19. juna u 13 časova, u Domu tehnike na Gradskom keju, organizuje udruženje građana Kraljevački razvojni centar.

Distribucija info letka po zgradama u centru Kraljeva

Ovo udruženje već pola godine sprovodi projekat „ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva” zalažući se da se što pre organizuje Javna rasprava o Programu energetske efikasnosti grada Kraljeva za period 2023. – 2025. sa Planom energetske efikasnosti za 2024.godinu.

Ovo je planski dokument koji u sebi treba da integriše mere i aktivnosti čija će primena doprineti bržem eliminisanju tri ključna problema u energetskom sektoru grada Kraljeva.

Prvi problem je veliki negativni doprinos energetskog sektora grada Kraljeva kvalitetu vazduha tokom grejne sezone.

Drugi problem su veliki troškovi iz budžeta grada Kraljeva za različite vrste energenata, a treći problem je skroman doprinos grada Kraljeva ispunjavanju međunarodno prihvaćenih obaveza države Srbije u smanjivanju uzročnika klimatskih promena.

Posle sprovedene procedure javne nabavke u martu 2023. urađen je Nacrt Programa energetske efikasnosti grada Kraljeva za period 2023 – 2025. i predat na dalju nadležnost Grada. Tako su stvorene sve pretpostavke da se o njemu što pre razgovara, kako u krugu stručne zainteresovane javnosti, tako i sa građanima i njihovim udruženjima.

Proces širih multisektorskih konsultacija ima za cilj da unapredi rešenja predložena u ovom Programu, vodeći prvenstveno računa o otklanjanju uzročnika već pobrojanih problema u energetskom sektoru grada.

Okrugli sto „Lokalni razvoj kroz veće korišćenje zelene energije” koga organizuje udruženje građana Kraljevački razvojni centar ima za cilj da podstakne donosioce odluka u lokalnoj zajednici da se o ovim temama što pre otvori šira rasprava.

Čak tri zakona: Zakon o planskom sistemu, Zakon o energetskoj efikasnosti i Zakon o lokalnoj samoupravi Program energetske efikasnosti lokane samouprave definišu kao dokument javne politike čijem usvajanju obavezno treba da predhodi široka javna rasprava u koju treba da se uključi što veći broj zaintersovanih aktera i građana.

Ovoj tribini prethodila je ulična akcija koju je na Trgu srpskih ratnika 14. juna organizovao Kraljevački razvojni centar.

U pitanju je bila akcija prikupljanja potpisa podrške građanskoj incijativi ovog udruženja da se što pre organizje Javna rasprava o Programu energetske efikasnosti Kraljeva od 2023. do 2025. godine sa planom energetske efikasnosti za 2024. godinu.

Ako su građani informisani o nekom problem zajednice onda su i zaintersovani za njegovo rešavanje“, ocenio je Zoran Nikolić, koordinator projekta „ZA glas građana pri odlučivanju o energetskoj politici grada Kraljeva“.

On je dodao da su prijatno iznenađeni interesovanjem građana da se informišu o pomenutoj temi:

Kada dobiju pravu informaciju o problemu, a u ovom slučaju mi smo im govorili o tri ključna problema koje, po sačinjenim analizama, svojim radom generiše energetski sektor grada, građani iskazuju spremnost, ne samo da daju potpis podrške našoj inicijativi,nego i da se neposredno angažuju u  aktivnostima koje mogu doprineti  eliminisanju bilo kog od tih problema – dodao je Nikolić.

Čitav proces ima za cilj da unapredi rešenja predložena u ovom Programu vodeći računa o otklanjanju uzročnika već pobrojanih problema u energetskom sektoru grada.

Zahvaljujući velikom napretku brojnih tehnoloških rešenja važnih za korišćenje obnovljivih izvora energije, kao i sistemskim normativnim rešenjima koja zagovaraju njihovu veću primenu kroz diverzifikaciju proizvodnje energije, Kraljevo dobro osmišljenim konceptom može i treba da rešavanje  svojih  problema u energetskom sektrou grada pretvori u razvojne prilike, ocenjuju u Kraljeva;kom rayvojnom centru.

M. M. D.