„Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu“ (VIDEO)

Analize kvaliteta vazduha u Kraljevu, javnih politika vezanih za praćenje njegovog kvaliteta i Analiza uticaja individualnih…

„Moje pravo na čistiji vazduh“

Zajedničko delovanje ključnih aktera na smanjenju aerozagađenja u Kraljevu jedan je od ciljeva projekta koji sprovodi…

Pravo građana da znaju kvalitet vazduha koji udišu

„Devet od deset ljudi širom sveta udiše zagađen vazduh, a Kraljevo nije nikakav izuzetak“, samo je…