Počele prijave mladih za program Moja prva plata

Za vreme obuke, novčana naknada za mlade sa srednjom školom je 28.000 dinara, a za fakultetski obrazovanje 34.000 dinara

Ukoliko ste mlađi od 30 godina, imate stečeno srednje ili visoko obrazovanje i ukoliko ste bez radnog iskustva, odnosno sa manje od šest meseci radnog iskustva stečenog na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišete i nemate položen stručni ispit, – Program „Moja prva plata” predstavlja vš mogućnost za ulazak u željenu kompaniju i priliku da po završenom osposobljavanju dobijete prvi ugovor o radu.

Prijavljivanje mladih za učešće u programu “Moja prva plata” počelo je danas i trajaće do 6. decembra, objavila je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Predviđeno je da poslodavci, prema rokovima ovog programa, od 7. do 22. decembra biraju kandidate među prijavljenim zainteresovanima na portalu „Moja prva plata”, a najkasnije do 29. decembra biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem izabranih izvršilaca na oglašenim radnim pozicijama.

Potom sledi zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i izabranih kandidata, kojima se uređuju međusobna prava i obaveze. Ugovori će biti potpisivani posle novogodišnjihpraznika, sve do 19. januara 2024, a u tom periodu mora početi i sprovođenje ovog programa.

Za vreme obuke mladima sa završenom srednjom školom obezbeđena je mesečna novčana naknada od 28.000 dinara, a onima sa fakultetskim obrazovanjem 34.000 dinara.

Program se sprovodi kod poslodavaca u privatnom ili javnom sektoru, a osposobljavanje za rad traje devet meseci.

Po završetku kandidati dobijaju potvrdu o obavljenom osposobljavanju na konkretnim poslovima, koja povećava šansu da dobijete zaposlenje.

Detaljnije uslove Programa možete pogledati u Javnom pozivu Nacionalne službe za zapošljavanje,

Kandidati koji su se prijavili prošle godine i nisu izabrani za učešće u Programu, a žele da učestvuju i ove i ispunjavaju uslove, koristiće prethodno kreirane naloge na Portalu za elektronsku identifikaciju – eID-ju, pristupaće direktno portalu Moja prva plata i kreirati svoj novi profil. Svi ostali će morati prvo da kreiraju nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju – eID-ju, pa potom da se prijave na portal Moja prva plata.

Više o registraciji i prijavi kandidata možete videti u Uputstvu.

Odgovore na najčešće postavljana pitanja možete videti  na ovom LINKU.

M. M. D.