Prilika za posao: Konkurs za vatrogasce-spasioce

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je konkurs za upis 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova. Konkursom se na teritoriji grada Kraljeva traže tri polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kraljevo i dva polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Ušće. Takođe, konkursom se traži i po jedan polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Vrnjačkoj Banji i u Raški.

Od traženih uslova, neophodno je da kandidat nema manje od 19, ni više od 30 godina, potrebno je da ima završenu srednju školu, da nema bezbednosnih smetnji za zasnivanje radnog odnosa, da ima prebivalište na teritoriji jedinice za koju je raspisan konkurs, kao i da ima vozačku dozvolu C kategorije ili dozvolu B kategorije, ali da u roku od 18 meseci nakon završetka obuke položi vozački ispit za C kategoriju.

Prijava sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta. Na osnovu konačne rang-liste, koju sastavlja komisija, odluku o prijemu kandidata donosi ministar.

Kandidati treba sa uspehom da prođu lekarske preglede, psihološku selekciju, proveru bazično-motoričkog statusa i intervju.

Oni koji ispune sve uslove u uspešno prođu sve faze selekcije, rangiraće se na osnovu zbirnih rezultata u svim delovima selekcije.

Sve dodatne informacije, kao i obrasci, dostupni su na  ovom LINKU na zvaničnom sajtu MUP-a.

M. M. D.