Gradsko veće predložilo lokaciju za regionalnu deponiju

Predlog Gradskog veća je da Regionalni centar za upravljanje otpadom bude pored postojeće gradske deponije na „Kulagića adi“. Odluku donosi Skupština grada, a na sednici Veća je rečeno da je to potrebno da bi se uopšte ušlo u izradu planskih dokumenata

            Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je Predlog odluke o određivanju lokacije za Regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom prema kome bi se ovaj objekat, narodski zvan „regionalna sanitarna deponija“, nalazio pored sadašnje deponije, na „Kulagića adi“, ali na pet puta većoj površini. Izvestilac o ovoj tački predstavnik Odeljenja za urbanizam rekao je većnicima da je neophodno donošenje ove odluke da bi se uopšte ušlo u izradu planskih dokumenata, pa i procenu uticaja na životnu sredinu. Ovaj predlog naći će se u petak pred odbornicima Skupštine grada Kraljeva.

            Regionalni centar prostirao bi se u katastarskoj opštini Sirča na 25 hektara omeđenih sa juga potokom Moravac, sa istoka rekom Zapadnom Moravom, čije se korito izmešta, sa severa zaštitnim pojasom Koridora Morava i sa zapada jednim nekategorisanim putem.

Nažalost, u materijalu za današnju sednicu ne postoji mapa na kojoj je obeležen ovaj prostor, tako da prilažemo mapu šireg prostora oko postojeće deponije, a prema informaciji koju smo nezvanično dobili od pojedinih većnika da bi nova lokacija trebalo da bude “malo nizvodno od postojeće, a na prostoru Sirče”.

U Predlogu odluke o lokaciji navode se pojedinačno sve parcele koje bi trebalo da zauzme budući Regionalni centar, a šta je bilo teško još i priložiti mapu sa okvirno ucrtanom lokacijom, nije nam baš jasno.

Kao ni to – kako većnici glasaju za lokaciju koju ne vide? A ako su sa lokacijom upoznati na “čuvenim” konsultacijama koje se održavaju pola sata pre svake sednice Gradskog veća, onda je mapu trebalo priložiti zarad javnosti.

Ovde “negde” nalazi se 25 hektara predloženih kao lokacija za budući Regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom

            Pri određivanju lokacije za bilo koju deponiju pitanje nad pitanjima je uticaj na životnu sredinu. U materijalu se navodi:

            „Za potrebu izrade urbanističkih i planskih dokumenata pribavlja se mišljenje nadležnog organa za zaštitu životne sredine o potrebi izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu.“

            Verovatno pretpostavljajući da će ovaj predlog lokacije za sanitarnu deponiju, kao i svaki drugi koji se pojavio, izazvati polemike, oni koji su pripremali materijal za ovu temu u obrazloženju navode:

             „Nacrt urbanističkog plana biće izložen na javni uvid na oglasnoj tabli i veb-sajtu grada Kraljeva. Podaci o načinu izlaganja na javni uvid i trajanju javnog uvida oglasiće se u dnevnim sredstvima informisanja i informativnim glasilima grada Kraljeva. Sve primedbe i sugestije fizičkih i pravnih lica evidentira nosilac izrade planskog dokumenta, a evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.“  

            Do predloga ove lokacije došla je Radna grupa, koju je u maju formirao gradonačelnik. Iako se u materijalu pominje baš ovaj termin koji smo naveli – Regionalčni centar za upravljanje komunalnim otpadom – na sednici Gradskog veća je pomenuto da je Radna grupa usvojila naziv Centar za upravljanje otpadom Kraljevo – dakle, bez prideva „regionalni“. Da li namerno ili slučajno, videćemo u daljem razvoju događaja.

Deo gradskih većnika na današnjoj sednici

            Predlog odluke o određivanju lokacije za regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom naći će se u petak pred odbornicima, a kao predlog za dopunu dnevnog reda na tom zasedanju Skupštine, koji je podnela Odbornička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“. Ako odluka bude doneta, onda sledi posebna odluka Skupštine o pristupanju izradi planskih dokumenata.

            Dakle, predlog je pred nama – sanitarna deponija na lokaciji nizvodno od sadašnje na pet puta većoj površini, na prostoru koji će se „osloboditi“ izmeštanjem zapadne Morave zbog izgradnje Koridora Morava… Nije teško pretpostaviti da će biti polemike, portal KRUG će pratiti i pokušati da iznese različite stavove.

R.Vesković

O problemu upravljanja komunalnim otpadom preporučujemo intervju sa direktorom JKP “Čistoća” Ivicom Bogojevićem:

Kad bar nameštaj ne bi bacali na ulicu…

9 komentara za naslov “Gradsko veće predložilo lokaciju za regionalnu deponiju

  1. Možemo se šaliti koliko hoćemo, ali naša gradska vlast se visoko kotira kod predsednika. Pitam se: kako, zašto…. ne nalazim odgovor.

  2. Pored pametnog autoputa bice deponija. Ja mislim da će i sam predsednik Vučić biti oduševljen koliko mastovitu elitu na vlasti ima u KV. Svuda u svetu su pored autoputeva industrijske zone, hoteli, hosteli, fri sopovi, bez.pumpe, itd..itd… a u Kraljevu će biti… ejj DEPONIJA……

    1. Deponija na 2km od Milutina, to samo ograničena osoba može da predloži. Čistoća je crna tačka Kraljeva. Prazne kontejnere tempom koji su definisali pre 40 godina, da se zapita čovek dal ima neko normalan tamo. Održavanje zelenih površina isto kriminalno. A pokazali su da može kad je bio Dejvis kup, al mora da se radi, neće samo od sebe. Bruka. Decenijama ne živim u Kraljevu, al mnogo me podađa šta se radi, i kako je grad postao talac opskurnih likova.

Ostavite komentar

E-mail adresa se ne objavljuje. Obavezna polja *