Sednica Veća kad joj vreme nije…

Uoči sednice kraljevačke Skupštine zakazane za ponedeljak, sednica Gradskog veća zakazana je za – nedelju ujutro! Šta će biti na dnevnom redu ovog zasedanja u čudnom terminu…

Našoj maloj redakciji je letos, uoči sednice Skupštine grada održane 21. juna, nekako izmaklo pažnji da je za vikend koji je prethodio, tačnije za ondašnju subotu u 8 časova, zakazana sednica Gradskog veća. Ispostavilo se da je u tako neuobičajenom terminu na dnevnom redu bila (ne)očekivana promena direktora „Toplane“ i JP za uređivanje građevinskog zemljišta.

Zato smo večeras kada je stigao poziv za sednicu Gradskog veća zakazanu za nedelju ujutro u 10 časova (!?), sa posebnom radoznalošću otvorili materijal. Na dnevnom redu su tačke koje moraju da prođu Gradsko veće pre nego što se nađu u predlogu dnevnog reda Skupštine grada. Prenosimo vam teme od kojih su samo prva i peta u nadležnosti Skupštine…

1. Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije (PDR) „Centar za upravljanje komunalnim otpadom“. Podsećamo da je Skupština grada na prošloj sednici, održanoj 17. septembra, donela odluku kojom je za lokaciju buduće sanitarne deponije određena tzv. Kulagića ada u katastarskoj opštini Sirča na površini od 25 hektara. Predlagač ove dopune je Odbornička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“.

2. Predlozi za rekonstrukciju ulica i nekategorizovanih puteva uz 15% učešća građana – Ova tačka je vrlo često na dnevnom redu Gradskog veća, jer se radi usklađivanje već poznatog programa rekonstrukcije, o čemu smo u više navrata izveštavali.

3. Davanje saglasnosti MZ Ribnica da iz sopstvenih sredstava utroši 60.000 dinara za kupovinu novogodišnjih paketića deci koja nemaju jednog ili oba roditelja i deci ometenoj u razvoju.

4. Predlog raspoređivanja 17,25 miliona dinara iz budžetske rezerve sportskim klubovima i udruženjima, o čemu je odluka doneta na prethodnoj sednici.

5. Predlog da se povuče Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije „Novo gradsko groblje u Jarčujku“.

Eto, ovih pet tema je razlog zakazivanja sednice Gradskog veća za vikend. U subotu nije mogla biti, jer se u Beogradu održava Skupština Srpske napredne stranke, pa je tako ostala nedelja kao jedina mogućnost da se dve tačke dnevnog reda (prva i peta) nađu na sednici Skupštine grada.

Očito da gradske vlasti ubrzano rade na pripremi lokacije za Centar za upravljanje komunalnim otpadom. U međuvremenu je 15. novembra Odeljenje za urbanizam donelo i odluku o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije i verovatno zbog čekanja stava Ministarstva za zaštitu životne sredine i sličnih predradnji, ova tačka nije redovnim putem uvrštena u dnevni red Skupštine, nego će biti predlog za dopunu.

S druge strane, poslednjih dana se među Jarčujevčanima diglo mnogo buke zbog predloga izrade planskog dokumenta za „Novo gradsko groblje u Jarčujku“, iako je javni uvid okončan pre mesec dana, a ta lokacija planirana za groblje još Generalnim urbanističkim planom iz 2013. godine. Tako je Udruženje strosedelaca Kraljeva i okoline saopštilo da je danas predalo gradonačelniku peticiju sa potpisima 1.033 građanina Jarčujka protiv izgradnje groblja u tom naselju. Ako se ima u vidu da gradske vlasti ni same još nisu načisto da li da se ide na novu lokaciju za groblje, ili da se proširuje postojeće, predlaže se skidanje ove tačke sa dnevnog reda Skupštine.

R. Vesković

O lokaciji za sanitarnu deponiju čitajte u tekstu Gradsko veće predložilo lokaciju za regionalnu deponiju – KRUG , a o groblju u tekstu Da li će novo gradsko groblje biti u Jarčujku? – KRUG