Kako zaštititi gledićka sela od bujičnih poplava

Prva faza međunarodnog pilot projekta ADAPT na području Gledića  rezultirala je predlogom intervencija koje bi trebalo…

Šta građanke i građani misle o klimatskim promenama?

Istraživanje  na ovu temu u okviru projekta „Zelena agenda na lokalnom nivou“ sprovela je mreže Evropskog …