Vrnjačka Banja: Za ekonomsko osnaživanje mladih na selu

Specifična znanja i veštine za bavljenje turizmom dobiće 140 mladih iz ruralnih područja

Niz aktivnosti korisnih za decu i mlade do sada je, kroz projekte, realizovao Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja. Aktuelni projekat „Mladi osposobljeni za privređivanje u svom domu u svom selu“ podržalo je i Ministarstvo turizma i omladine.

Prema rečima Valentine Krstić, predsednice ovog Centra i koordinatorke projektnih aktivnosti, na ovom projektu su zajedno Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Ugostiteljsko-turistička škola sa Domom učenika u Vrnjačkoj Banji, Poljoprivredni fakultet u Zemunu, a očekuje se potpisivanje sporazuma i sa Poljoprivrednim fakultetom u Čačku.

Projektom je obuhvaćeno organizovanje radionica za stručno usavršavanje u oblasti ruralnog turizma,radi unapređenja znanja i veština mladih iz seoskih sredina i smanjene njihove  nezaposlenosti. Takođe, projekat predviđa obavljanje stručne prakse mladih u eko i etno kompleksima, posete seoskim domaćinstvima čiji su mlađi članovi zainteresovani da ih urede radi izdavanja,,kao i mentorsku podršku za izradu biznis planova mladima koji planiraju da pokrenu sopstveni biznis u seoskom turističkom domaćinstvu i izradu predloga arhitektonskih rešenja,za rekonstrukciju ili adaptaciju domaćinstva. 

Planirano je da specifična znanja i veštine za bavljenje turizmom dobije 140 mladih iz ruralnih područja: 105 studenata i 35 srednjoškolaca. Dvadeset mladih će steći praktična iskustva za vođenje biznisa na selu, šestoro će dobiti idejna arhitektonska rešenja za rekonstrukciju postojećih objekata,uređenja dvorišta,kao i početni kapital za pokretanje posla.

Uz podršku mentora šestoro mladih će dobiti izrađene biznis planove za eko-etno turizam. U naredne dve do tri godine se očekuje da nekoliko mladih pokrene sopstveni  biznis i počne da pravi prihode.

Prva obuka na temu „Ruralni turizam“ održana je na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji krajem oktobra ove godine. Prof.dr Drago Cvijanović je studentima govorio o mogućnostima za bavljenje ovom vrstom turizma i ukazao na prednosti koje imaju seoska poljoprivredna gazdinstva, a dan kasnije radionica sa istom temom održana je u Ugostiteljsko turističkoj školi sa učenicima četvrtog razreda na smerovima turistički tehničar i ugostiteljski tehničar.:

U ovoj oblasti postoji šansa za svakog ko ozbiljno pristupa svom poslu – poručio je prof.dr Drago Cvijanović.

Dragan Ivanović