NAREDBA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

7. mart 2016.

Gradski štab za vanredne situacije doneo je Naredbu kojom se nalaže evakuacija stanovništva, pokretne imovine i životinja sa teritorije mesnih zajednica ugroženih poplavama

Iz Gradskog štaba za vanredne situacije apeluju na građane da postupaju u skladu sa uputstvima članova Štaba i saveta mesnih zajednica na terenu kako bi evakuacija bila sprovedena bezbedno i efikasno.

Prema Naredbi, odobrava se upotreba svih snaga sistema zaštite i spasavanja na sprovođenju evakuacije. Evakuacija se vrši po elementima evakuacije u skladu sa Operativnim planom odbrane od poplava na vodotokovima drugog reda na teritoriji grada za 2015. godinu.

Za održavanje javnog reda i mira staraće se Odeljenje Policijske uprave Kraljevo i Odeljenje Komunalne policije Gradske uprave.

Neophodan prevoz za evakuaciju obezbediće javna komunalna preduzeća sa teritorije grada, a u skladu sa nalogom komandanta Gradskog štaba.

foto: FB Balon Todorović, Mrsać, 7. mart 2016.