ZA BOLJU BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA LOKALU

12. april 2016.

Međunarodna konferencija u Vrnjačkoj Banji – prilika da se upravljanje bezbednošću saobraćaja temelji na činjenicama, jer je to jedini način da se smanji broj nastradalih

Savet za bezbednost saobraćaja grada Kraljeva domaćin je 11. po redu Međunarodne konferencija „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ (BSLZ) koja se od   13.   do   16.   aprila   održava  u   Kongresnom   centru   Zvezda   u Vrnjačkoj Banji. Na prethodna dva skupa kraljevački Savet za bezbednost sabraćaja proglašavan je za najktivniju lokalnu samoupravu u oblasti bezbednosti saobraćaja u Srbiji

“Ove godine, naša molba organizatorima je da nas “zaobiđu”, iako smo plaketu opet verovatno zaslužili, jer verujem da postoje druge opštine i gradovi u kojima se dobro radi, a mi ove godine želimo da budemo dobri dimaćini”, rekao je predsednik Saveta Nenad Marković, na današnjioj konferenciji za novinare na kojoj je najavljena konferencija.

Grad Kraljevo, prema njegovim rečima, nije imao potrebne kapacitete neophodne za održavanje tako velikog skupa, čiji organizatori imaju specifične zahteve.

Prema rečima Markovića, rad na polju bezbednosti saobraćaja mora da bude konstantan, da podrazumeva obraćanje pažnje posebno na ugrožene kategorije učesnika u saobraćaju, I u zavisnosti od njihovih potreba podrazumeva različite vidove pomoći poput kampanja, edukacija ili kroz nabavku tehničkih sredstava (sedišta za bebe).

Jedanaesta BSLZ   konferencija   održava   se   u   okviru  Decenije   akcije   za   bezbednost saobraćaja   na   putevima   2011-2020,   u   organizaciji   beogradske Kriminalističko-policijske   akademije i  Saobraćajnog   fakulteta   Fakulteta   tehničkih   nauka   iz   Novog   Sada,   Fakulteta   prometnih znanosti  iz  Zagreba,  Nacionalnog  tehničkog univerziteta  iz Atine,  Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Udruženja za bezbednost saobraćajaSrbije,   udruženja   „Bezbednost   saobraćaja   u   lokalnoj   zajednici“,  „Savet   zabezbednost  saobraćaja“  i  drugih    nadležnih   institucija  iz  zemlje,  regiona i šire, uz podršku Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Prema rečima Krsta Lipovca, šefa Katedre za bezbednost saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu i predsednika Programskog odbora ove međunarodne konferencije, BSLZ spada u najznačajnije naučno-stručne skupove koji   su   posvećeni   bezbednosti   saobraćaja,   a   koji   se   održavaju   u   regionu jugoistočne   Evrope   i   među   značajnije   skupove   na   ovu   temu  u   Evropi.

Konferencija ima nekoliko ciljeva, a jedan od najvažnijih je transer znanja iz sveta, najbolje međunarodne prakse i različitih važnih dokumenata.

“Ona, s druge strane, ima ambiciju da podstakne rad na lokalu i da pomogne organizacijama koje rade na lokalnom nivou da uspostave što bolju horiznotalnu koordinaciju na lokalu i vertikalnu sa državnim institucijama ”, precizirao je Lipovac.

Konferencija   beleži   porast   interesovanja, broja   autora,   radova   i   učesnika   skupa.   Prošlogodišnjoj   konferenciji, održanoj u Kragujevcu, prisustvovao je 331 učesnik iz Srbije  inostranstva, a ove godine očekuje se oko 400 učesnika i mnogo više posetilaca.

Mnogobrojnim učesnicima događaja  biće  predstavljeni najnoviji  radovi najuglednijih   stručnjaka i iz Evrope, posebno iz  regiona,  kao  i praktična iskustva  u  suočavanju sa   izazovima  rizika u saobraćaju. Biće prikazani  i rezultati tradicionalnih istraživanja rizika u saobraćaju i raspodela rizika po lokalnim zajednicama   po   Srbiji,   ali   i   sličnih   istraživanja  u  drugim zemaljama.