Da li će novo gradsko groblje biti u Jarčujku?

Do 26. oktobra traje Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije „Novo gradsko groblje u Jarčujku“. To još uvek ne znači da će novo groblje tamo i biti, ali grad pod hitno mora da se opredeli šta dalje, jer je Barutana pri kraju kapaciteta

            Nacrt plana izložen je u holu zgrade Gradske uprave, kao i na Oglasnoj tabli na sajtu grada Kraljeva. Građani kojima su potrebne dodatne informacije ili stručna pomoć i objašnjenja mogu da se obrate Odeljenju za urbanizam. Do 26. oktobra svi koji imaju primedbe ili sugestije mogu ih uputiti ovom odeljenju preko pisarnice Gradske uprave. Komisija za planove 5. novembra će održati javnu sednicu na kojoj će razmotriti primedbe. Međutim, sve ovo uopšte ne znači da se grad definitivno opredelio za izgradnju novog groblja…

Prikaz lokacije “Novo gradsko groblje u Jačujku” preuzet iz Nacrta detaljne regulacije

            Upravnik Radne jedinice Gradsko groblje u JKP „Čistoća“ Nikola Đurišić pre nekoliko dana mi je rekao da su tog dana imali šest sahrana i da ćemo ove godine sigurno prestići prošlogodišnji tužni „rekord“ kada je na 2 gradska groblja obavljeno 716 ukopa.

            – Zaključno sa 30. septembrom ove godine obavili smo već 636 sahrana, oko 70 mesečno. Prošla godina je bila „najsmrtonosnija“,  jer smo imali najviše ukopa u istoriji gradskog groblja. Nažalost, ove godine ćemo sigurno prevazići taj neslavni „rekord“. Na Novom groblju imamo obezbeđena mesta do kraja godine. Ovih dana počeće uređivanje nove parcele koja bi trebalo da bude dovoljna za narednih godinu i po do dve. Šta dalje, definitivna odluka još nije doneta na nivou grada.

Kraljevo: Novo gradsko groblje na Barutani (arhivski snimak)

            Prošle godine preminulo je 15,9% više Kraljevčana nego 2019, ali o smrtnosti ćemo u drugom tekstu, u ovom govorimo o problemu nedostatka mesta za sahranjivanje na postojećim gradskim grobljima. Tačnije, na Barutani, jer na Starom groblju ionako slobodnih parcela već odavno nema. Pored toga, mnoga prigradska i seoska groblja kubure sa mestima za sahranjivanje, a i sve manje ljudi želi da bude sahranjeno u svom rodnom selu, jer mnoga od tih sela su opustela. Sve to iz godine u godinu povećava potrebu za sahranjivanjem na Barutani.

Nadležni u gradu već godinama odlažu konačno opredeljenje za novo gradsko groblje. Jedna varijanta je značajno proširenje groblja na Barutani sa oslobađanjem nekoliko novih velikih parcela. Druga mogućnost je izgradnja groblja na potpuno novoj lokaciji.  I jedna i druga imaju prednosti i mane:

  • Na Barutani postoji infrastruktura, ali krajnji kapacitet je ipak ograničen;
  • Nova lokacija rešila bi problem grobnih mesta za duži niz godina, ali uređenje prostora traži velika ulaganja i dosta vremena.

Načelnik Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo Zvonko Kovačević na pitanje da li to što je objavljen Nacrt plana detaljne regulacije „Novo gradsko groblje Jarčujak“ znači da se grad definitivno opredelio za ovo rešenje – odgovara odrečno i objašnjava:

Ovo je samo jedna od predradnji ako izbor bude lokacija u Jarčujku. Još Generalnim urbanističkim planom iz 2013. ta lokacija je predviđena za novo gradsko groblje, ali do sada nije bio urađen plan detaljne regulacije iako je to bilo predviđeno GUP-om. Naše je da pripremimo neophodna planska dokumenta kako propisuje zakon, a konačna odluka da li će se proširivati Barutana, ili će se pristupiti izgradnji novog groblja u Jarčujku, još nije doneta – rekao nam je Zvonko Kovačević, uz opasku da je tužno da ni postojeće groblje na Barautani, a da ne govorimo o Starom groblju, nismo opremili kako bi trebalo.

„Novo gradsko groblje Jarčujak“

            Na Oglasnoj tabli na sajtu grada nalazi se kompletna planska dokumentacija, iz koje vam prenosimo izvode. Evo najpre gde bi se nalazilo novo gradsko groblje:

Lokacija “Novo gradsko groblje u Jarčujku”: Isečak sa Gugla, grafička ilustracija portal KRUG

Ovaj deo, kako se navodi, pripada Gornjem Jarčujku, iznad Tarovića potoka, a da bismo vam možda još pomogli rećićemo da je na dnu ove slike Ulica Jovana Bojovića (nekadašnja 7 sekretara SKOJ-a) u kojoj su kasarna i sala „Bristol“. Lokacija ima površinu od 33 hektara i od grada je udaljena oko 4 kilometra. Zemljište je većinom u privatnom vlasništvu i uglavnom pod šumom i njivama, a na obodima ima svega nekoliko domaćinstava, navodi se u Nacrtu plana detaljne regulacije.

            Iz ovog dokumenta se može zaključiti da je najveća mana lokacije to što je u pojedinm delovima teren pod velikim nagibom. „Postojeći teren – reljef je izuzetno pokrenut sa velikim visinskim razlikama, koje se kreću od 205 do 242 mnm… što će zahtevati, na delovima sa najvećim nagibom, izradu kaskada i grobnih terasa“. Zbog svega toga biće neophodna i geotehnička ispitivanja. U dokumentu se navodi da u blizini postoji izgrađena vodovodna mreža u nadležnosti JKP „Vodovod“, ali zato u blizini ne postoji kanalizaciona mreža.

Fotografija preuzeta iz Nacrta PDR-a “Novo gradsko groblje u Jarčujku”

            Prema Nacrtu plana, u krajnjem zapadnom (levom) delu bloka planira se izgradnja glavne kapele sa okvirno 5 odra i površinom od 600 kvadrata, odnosno 900 kvadrata sa nadsteršnicom za komemorativni plato. Na istočnom delu (krajnje desno) planirana je rezervna kapela. Ukupan broj grobnih mesta bio bi 32.712, od čega 12% jednostrukih, 74% dvostrukih i 14% trostrukih, a bilo bi posebnih mesta za polaganje urni. Predviđeno je i 17 česmi na 13 lokacija

Ilustracija preuzeta iz Nacrta PDR-a “Novo gradsko groblje u Jarčujku”

            Oko groblja bi bile obodne saobraćajnice, sa okretnicom za javni prevoz, kao i poslovni, komercijalni prostor za neophodne delatnosti, kao što su prodavnice sveća, cveća i sličnog. Okolo bi bilo i oko 360 parking mesta.

            Kao i uvek kada objavljujemo vest o javnom uvidu ili javnoj raspravi o nekom planskom dokumentu, preporučujemo zainteresovanim građanima da se angažuju, pogledaju, zatraže objašnjenje i reaguju ako imaju primedbe ili sugestije. Sada je trenutak za to, a ne kad počnu radovi, tada je prekasno.

Na kraju, rekli bismo da je Kraljevu neophodno novo groblje. Ali to je posao koji će potrajati, jer je potrebna obimna izgradnja: uređenje prostora za grobna mesta, izgradnja kapela i unutrašnjih saobraćajnica i staza, izgradnja prisupnih saobraćajnica, vodovodne i kanalizacione mreže… jasno je da to ne može brzo da bude gotovo. Ali da se počelo prethodnih godina, možda bi sada bilo gotovo. Ili, kao što kažu u fejsbuk koučevi: najbolje vreme da nešto preduzmete bilo je juče, sledeće najbolje vreme je danas. Jer Barutanu ne možemo u nedogled proširivati.

Radmila Vesković

Na sličnu temu preporučujemo:

4 sata burne rasprave o Nacrtu prostornog plana aerodroma „Morava“

Gradsko veće predložilo lokaciju za regionalnu deponiju

Gde će biti Kraljevo u Prostornom planu Srbije?

Kako je grupa ekologa pomogla zaštitu prirodnog blaga Kraljeva!

1 komentar za naslov “Da li će novo gradsko groblje biti u Jarčujku?

Comments are closed.