Drugi ciklus konkursa za prijem u specijalne jedinice Vojske Srbije (VIDEO)

Najuspešniji kandidati dobiće priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme (šest meseci) uz mogućnost produžetka ugovora o radu

Ministarstvo odbrane saopštilo je da je drugi ciklus konkursa za prijem novih pripadnika u 72. brigadu za specijalne operacije i Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“.

Prijave za konkurse, koji će biti otvoreni do 30. septembra 2023. godine mogu da podnesu svi zainteresovani mladići i devojke koji imaju do 30 godina.

Oni koji ispune propisane opšte i posebne uslove, biće upućeni na odgovarajuća medicinska testiranja i psihološke procene, a zatim i na provere fizičkih sposobnosti.

Sve one koji uspešno prođu zahtevne zdravstvene, psihofizičke i bezbednosne kriterijume, očekuje selektivna obuka koja obuhvata više eliminacionih faza, a najuspešniji kandidati dobiće priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci uz mogućnost produžetka ugovora o radu na period do tri godine i njegovog kasnijeg obnavljanja.

Mesto rada budućih pripadnika 72. brigade je u garnizonu Pančevo, dok će budući pripadnici „Kobri“ službovati u Beogradu.

Na konkurse se mogu prijaviti i kandidati koji nisu odslužili vojni rok sa oružjem, s tim što će, pre upućivanja na selektivnu obuku, morati uspešno da savladaju osnovnu vojnu obuku.