Rodno osetljiv jezik – između čekića i nakovnja (VIDEO)

Dok jedni smatraju da je odbrana rodno senzitivnog jezika stvar elementarnih prava žena u Srbiji, drugi…

Mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti na nivou mesnih zajednica

Evropski pokret u Srbiji Kraljevo je u okviru projekta ”Za veće učešće žena u radu saveta…

Zašto je važno učešće žena u savetima mesnih zajednica? (VIDEO)

Na okruglom stolu u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji Kraljevo, ocenjeno je da je važno da…

U ovoj oblasti Raški okrug kaska za Rasinskim

Predstavnice tela za rodnu ravnopravnost iz opština i gradova Raškog i Rasinskog okruga danas su se…

Fondacija „Dajana Paunović“: Kraljevo primer dobre prakse u oblasti populacione politike i rodne ravnopravnosti

Cilj javnih dijaloga, koje će Fondacija održati u petnaestak opština i gradova, jeste da se građanima…

Projekat osnaživanja žena sa invaliditetom

U organizaciji Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva za žene sa inveliditeom i poljoprivrednice održana je…

Čomić: „Ceo svet je bio „muški“… to nema smisla, hajde da se dogovaramo!“

Zakon o rodnoj ravnopravnosti nije zakon o ženama, nego o muškarcima i ženama. Za Srbiju je…

Uspeli smo: Dopunjen Nacrt strategije o rodnoj ravnopravnosti

Gradsko veće Kraljeva delimično je usvojilo primedbe na Nacrt strategije za rodnu ravnopravnost 2021-2026. koje je…

Nacrt strategije o rodnoj ravnopravnosti: Odjeci i reagovanja

Tokom javne rasprave o lokalnom Nacrtu strategije o rodnoj ravnopravnosti stigla je samo jedna primedba građana,…

Kraljevo: Šta nedostaje Nacrtu strategije za rodnu ravnopravnost?

Do 26. aprila traje javna rasprava o Nacrtu strategije sa Lokalnim akcionim planom (LAP) za rodnu…